НАПИСАТИ ПРО ВАШ ПРОЄКТ ПІДПИСАТИСЬ НА РОЗСИЛКУ


  www.wwf.ua
  Будуймо стале та гармонійне майбутнє з природою разом!

  Екосистемні послуги для захисту культур в органічному землеробстві

  О.В. Гумовський, д.б.н., професор, чл.-кор. НАН України, ентомолог.
  М.О. Калюжна, к.б.н., науковий співробітник, ентомолог, еколог.
  Матеріал підготовлено експертами Агропромилової Групи «Арніка», arnika.organic
  Обрані фільтри:

  Виробництво органічної продукції із використанням екосистемних послуг природних ентомофагів та наукоємним підходом до застосування засобів захисту рослин (ЗЗР) сприяє вирішенню цілого комплексу проблем: зокрема, це здоров’я населення, продовольча безпека, погіршення стану навколишнього середовища та втрати біорізноманіття. Збереження багатокомпонентності екосистем позитивно впливає на процеси їхньої адаптації до зміни клімату, зменшення використання ЗЗР і розумне їх застосування регулює обсяги виробництва, що впливає на викиди парникових газів та інших забруднюючих речовин. Наукоємний підхід та виробництво чистої продукції за світовими стандартами, працевлаштування населення, експорт продукції до країн Європи, Америки та Азії покращує соціо-економічну ситуацію в країні та сприяє євроінтеграційним прагненням України.

  Переваги полягають в економії ресурсів, необхідних для вирощування органічної продукції, зокрема біологічних ЗЗР, паливно-мастильних матеріалів для техніки, яка була б задіяна у внесенні ЗЗР; у збереженні навколишнього середовища та природних ресурсів біорізноманіття, що в свою чергу сприяє збереженню потенціалу агроландшафтів та адаптації їх до зміни клімату через природні механізми; у збереженні здоров’я людей, зокрема й майбутніх поколінь, завдяки виробництву органічної  продукції; у відповідності цієї практики світовим стандартам, що у свою чергу сприяє активному розвитку економічних зв’язків України із розвинутими країнами світу.

  Ефективність захисту рослин за допомогою наявних у природі ентомофагів залежить від співвідношення комах-фітофагів та ентомофагів. В окремі роки спостерігаються масові спалахи чисельності шкідників, котрі складно передбачити, тому в ці моменти необхідним є залучення вузькопрофільних фахівців ентомологів, які можуть оцінити, що саме відбувається на полі, і яким є співвідношення «сил сторін».

  Метод полягає у збереженні природного біорізноманіття та використанні додаткових засобів біологічного захисту рослин лише за потребою. Зокрема це включає в себе підтримання лісосмуг та збереження природних ділянок навколо полів, моніторинг ситуації на полях та залучення вузькопрофільних фахівців для ідентифікації точної видової приналежності живих організмів, а також оцінку реальної потреби у внесенні біологічних засобів захисту рослин чи інших методів. Важливим аспектом методу є запровадження системи контрольних полів для виявлення реальної ефективності біологічних препаратів: без доведеної експериментальним шляхом ефективності біологічних ЗЗР, вони не застосовуються.  

  Серед практичних прикладів «Арніки»: подолання навали метеликів сонцевика будякового, або чортополохівки, у 2019 та 2022, за допомогою браконід з роду Cotesia, які були природньо наявні у агроекосистемі та заражали гусениць, при цьому жодні додаткові ЗЗР не вносились. Це дозволило заощадити кошти компанії (не витрачаючи їх на власне ЗЗР, пальне та інші витрати, пов’язані із внесенням ЗЗР) та уникнути зайвої емісії СО2 (пов’язаної із внесенням ЗЗР).

  Реалізація методики повністю відбувається в межах чинного законодавства України та відповідно до напрямів державної політики у сфері органічного виробництва, зазначених у Законі України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», а саме забезпечення генетичної безпеки, біологічного різноманіття та раціонального використання природних ресурсів та їх відтворення та наукового забезпечення органічного виробництва (ст. 6, п.2 Закону від 10.07.2018 № 2496-VIII, редакція станом на 27.05.2022).

  У міжнародній площині діяльність відбувається відповідно умов сертифікації органічної продукції за стандартами EU, BIOSUISSE, NOP, COR, JAS та відповідно до умов Угоди про асоціацію з ЄС.

  Використання біорізноманіття відповідає поняттю “Стале використання”, яке  означає використання    компонентів біологічного  різноманіття таким чином і такими темпами, які не приводять у довгостроковій перспективі до вичерпання біологічного різноманіття,  тим самим  зберігаючи її властивість задовольнити 

  потреби теперішнього і майбутнього поколінь і відповідати її сподіванням (Конвенція про охорону біологічного різноманіття, 1992, терміни).

  У 2022 Європейська комісія прийняла пропозиції до Регламенту щодо сталого використання засобів захисту рослин і акцентує увагу на екологічно безпечній боротьбі зі шкідниками, а також на збереженні біорізноманіття відповідно до Стратегії біорізноманіття до 2030.

  Зміна клімату (адаптація, пом’якшення чи змішаний вплив)

  Використання методики має опосередкований змішаний вплив на зміни клімату: збереження біорізноманіття сприяє сталості екосистем і механізмам природньої адаптації до зміни клімату, а ощадливе використання засобів захисту рослин регулює їх виробництво, що веде до зменшення викидів парникових газів. 

  Вплив на екосистеми (покращення, немає впливу, погіршення)

  Методика покращує стан екосистем завдяки мінімальному втручанню у них, а збереження біорізноманіття та складних зв’язків в екосистемах підвищує їхню сталість. 

  Соціо-економічні наслідки (висока, середня, низька ефективність)

  Методика має високу довгострокову ефективність. Експорт екологічно чистої продукції зі значним попитом у країнах Європи та світу сприяє розвитку економіки України; наукоємний підхід сприяє підвищенню екологічної компетенції працівників в цілому та відповідно підвищенню стандартів якості надання послуг у сфері захисту рослин; супутнє ощадливе використання ресурсів та збереження природного потенціалу агроекосистем є неоціненним наслідком.

  Маємо зазначити, що природоорієнтовані рішення потребують попереднього вкладення коштів, оскільки містять значну наукоємну складову, ґрунтуються на результатах довготривалих досліджень та кропіткій праці спеціально створених наукових відділів. Економія коштів при застосуванні таких методів є, однак точні цифри залежать від конкретної ситуації, адже необхідно врахувати стан екосистеми, вартість спеціальних органічних добрив із розрахунку норм їх внесення, відповідно до агротехнології, яка застосовується на кожному конкретному підприємстві, а також інші витрати, як-то паливно-мастильні матеріали, амортизація, запасні частини, тощо. Раціональне використання екосистемних послуг дозволяє заощадити на усіх цих витратах, але залежно від конкретної ситуації, запланованих агротехнічних заходів та вирощуваних культур.

  Матеріал підготовлено експертами Агропромилової Групи «Арніка»

  • О.В. Гумовський , д.б.н., професор, чл.-кор. НАН України, ентомолог Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (завідувач відділу). Експерт з біології розвитку та екології паразитичних перетинчастокрилих комах світового рівня: працював у міжнародних наукових установах Європи та Африки, успішно реалізовує проекти із встановлення особливостей розвитку та оцінки ефективності агентів біометоду у світі та в Україні.
  • М.О. Калюжна, к.б.н., науковий співробітник, ентомолог, еколог. Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України. Еколог та дослідниця ентомофагів з 13-річним досвідом наукової діяльності, протягом 5 років бере участь в оцінці ефективності корисних комах на полях «Арніки», проходила стажування з інноваційних методів дослідження ентомофагів у Канаді.
  facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon
  РЕКОМЕНДОВАНЕ / ПОДІБНІ ПРОЄКТИ
  Ресурсозберігаюче землеробство
  Система землеробства на основі підтримки постійного ґрунтового покриву, мінімального порушення ґрунту та диверсифікації видів рослин
  Покривні культури та сидерати (зелені добрива)
  Рослини, які висаджуються на полях, під час або поза вегетаційним сезоном з головною метою покращення чи підтримки екосистемних функцій
  Адаптація сільського господарства за допомогою агролісівництва
  Система алейного землеробства використовується для більш ефективного та стабільного с/г виробництва, яке краще справляється зі змінами в навколишніх умовах (посухи, зростання температури).