НАПИСАТИ ПРО ВАШ ПРОЄКТ ПІДПИСАТИСЬ НА РОЗСИЛКУ


  www.wwf.ua
  Будуймо стале та гармонійне майбутнє з природою разом!

  Агро

  Щоб нагодувати майже вісім мільярдів жителів Землі, фермери та аграрії трудяться щодня. Адже їхня роль у питанні подолання голоду – ключова. Україна забезпечує продуктами не тільки своє населення, а й багато інших країн: Індію, Єгипет, Китай, Індонезію, Таїланд, Бангладеш. Окрім цього, значна частина українського продовольчого імпорту припадає на європейські країни: Іспанію, Італію, Нідерланди.

  Зараз весь світ переживає кризу – бо через зміни клімату, втрату біорізноманіття та використання азотних добрив виробляти продукти та займатися сільським господарством стало важче. Природоорієнтовані рішення можуть комплексно розв’язати цю проблему. Бо, з одного боку, виробництво стає стабільним і прогнозованим, і це вигідно і з економічної точки зору. А з іншого – завдяки природоорієнтованим рішенням зміни клімату відчуваються менше, і стан довкілля покращується.

  ЧОМУ ПРИРОДООРІЄНТОВАНІ РІШЕННЯ ВАЖЛИВІ В АГРО СЕКТОРІ?
  10%ВВП

  Свого часу сільськогосподарський сектор України був успішно модернізований. Він вийшов на світові ринки та став прикладом економічного зростання. Про це говорять цифри: до 2022 року саме агропродовольчий сектор приносив Україні 40% доходів в іноземній валюті. При цьому, на нього припадало до 10% ВВП і працевлаштовано майже 14% українців.

  40%доходів

  Майже 60% території України розорано, і на ній інтенсивно ведеться сільськогосподарська діяльність. Але ріст виробництва має свою ціну. Поруч з економічним успіхом загострюються екологічні та соціальні проблеми. Ґрунти деградують і родючість землі втрачається, вода забруднюється пестицидами та надмірною кількістю добрив. Негативні наслідки є і для біорізноманіття.

  60%розораної території

  Разом з тим, малий та середній бізнес майже не відчувають підтримки держави. Частково і через це сільське населення емігрує, і в фермерстві не вистачає молоді.

  ПЕРЕВАГИ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИРОДООРІЄНТОВАНИХ РІШЕНЬ

  Природоорієнтовані рішення допомагають більш стійко управляти агроекосистемами та ландшафтами. Продуктивність виробництва росте, а отже збільшуються і прибутки виробників. Паралельно вирішується і питання продовольчої безпеки.

  До того ж такий підхід не шкодить навколишньому середовищу: природні ресурси не виснажуються, критично важливі природні процеси не порушуються, біорізноманіття зберігається, а соціоекологічні системи стають більш стійкими до криз, катастроф та зміни клімату.

  Сьогодні в сільському господарстві існують дві протилежні системи:
  01- це інтенсивно працюючі великі господарства, націлені на високі врожаї

  У першому випадку екосистемні послуги, які дає природа, сприймаються як належне. Перевага надається одному або двом видам сільгоспкультур. Аграрії використовують технології та агрохімікати, які послаблюють агроекосистеми – а тому їм стає важче відновлюватися і залишатися незмінними протягом тривалого часу.

  02- більш традиційні місцеві диверсифіковані малі господарства

  У другому випадку використовуються підходи, які не шкодять природі. Але через це неможливо гарантувати стабільно високий дохід. Тому таким малим господарствам важко конкурувати із великими агрохолдингами. Не сприяє їхньому розвитку і міграція та старіння сільського населення.

  Зараз тривають дискусії про те, як вдосконалити ці системи. Відповісти на суспільні виклики можуть стратегії, орієнтовані на взаємодію з природою та одночасне використання наукових та технологічних інновацій.

  Природоорієнтовані рішення - відносно нове поняття. Воно з'явилося на перетині традиційних та сучасних концепцій: агроекології, пермакультури, ресурсозберігаючого, вуглецевого, кліматично-розумного та регенеративного сільського господарства. Такий підхід можна використовувати на рівні господарств, ландшафтів та продовольчих систем.

  Особливий виклик для України – це планування та управління ландшафтами. Ландшафт – це результат еволюційної взаємодії між природою і людиною на певній території. Ландшафт показує, наскільки гармонійними були ці стосунки.

  Українські ландшафти деградували через розорення земель, вирубку лісів, осушувальну меліорацію, будівництво дамб та водосховищ, знищення природних елементів (луків, степів, водно-болотних угідь, прибережних захисних смуг).

  А природоорієнтовані рішення можуть допомогти створити ландшафти стійкі до зміни клімату та інших криз (в тому числі воєнної загрози).

  ПРИКЛАДИ ПРИРОДООРІЄНТОВАНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ АГРОСЕКТОРУ
  • Природоорієнтовані практики управління водними ресурсами в сільському господарстві (наприклад, збереження або відновлення торфовищ)
  • Практики збереження та відновлення ґрунтів (наприклад, мінімальна обробка ґрунту, покривні культури, меліоративні лісові насадження)
  • Практики, які сприяють зменшенню викидів вуглецю та парникових газів (наприклад, агролісівництво, використання культур з глибокою кореневою системою)
  • Повернення елементів природи у сільськогосподарські ландшафти та відповідне їх використання
  • Збереження біорізноманіття в агроландшафтах і пов’язаних з ним екосистемних послуг
  МІСЦЕ ПРИРОДИ В АДАПТАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

  Збалансований агропродовольчий сектор будується на принципах сталості, рівності та інклюзивності. А тому – не лише забезпечує добробут людей, а й зберігає біорізноманіття. Учасники загальнонаціонального полілогу “Місце природи в адаптації України до зміни клімату” створили свою візію збалансованого агропродовольчого сектору України. Ознайомитися із нею можна тут.

  А за цим посиланням ви знайдете короткий перелік сільськогосподарських природоорієнтованих рішень, актуальних для України.

  Авторка: Наталія Пустільнік
  РЕКОМЕНДОВАНЕ / ПОДІБНІ ПРОЄКТИ
  Ресурсозберігаюче землеробство
  Система землеробства на основі підтримки постійного ґрунтового покриву, мінімального порушення ґрунту та диверсифікації видів рослин
  Покривні культури та сидерати (зелені добрива)
  Рослини, які висаджуються на полях, під час або поза вегетаційним сезоном з головною метою покращення чи підтримки екосистемних функцій
  Лісопасовищні системи
  Навмисне поєднання дерев та випасу худоби на одній території використовується для отримання лісової продукції і корму, забезпечуючи короткостроковий і довгостроковий дохід, захищаючи ґрунт від ерозії, покращуючи якість води та збільшуючи різноманіття