НАПИСАТИ ПРО ВАШ ПРОЄКТ ПІДПИСАТИСЬ НА РОЗСИЛКУ


  www.wwf.ua
  Будуймо стале та гармонійне майбутнє з природою разом!

  Покривні культури та сидерати (зелені добрива)

  Матеріал підготували експерти WWF
  Обрані фільтри:

  Покривні культури зазвичай використовуються для захисту поверхні ґрунту від ерозії, для поглинання надлишків мінеральних добрив, які інакше вимиваються дощами, для зменшення пересихання ґрунтів та покращення їх здатності утримання вологи. Сидерати – це рослини, що швидко набирають зелену масу. Їх скошують і закладають у ґрунт або залишають на його поверхні для захисту верхнього шару, а коріння сидератів перегниваючи служить збагаченню ґрунту і підґрунтя.

  Незбалансовані практики в сільському господарстві, такі як відсутність або неправильне планування сівозміни, відсутність покриву на ґрунті, тощо призводять до водної і вітрової ерозії, втрати гумусу і емісії парникових газів, зниження кількості запилювачів та інших негативних наслідків, а також зростання температури та екстремальних погодних явищ, які посилюють вразливість сільського виробництва.

  • Збільшення врожайності за рахунок повернення органічної речовини в ґрунт, утримання поживних речовин (або додавання у випадку бобових). Дослідження (2019) показує, що на фермах де використовуються покривні культури врожайність на гектар зросла на 5% для сої, 2% для кукурудзи і 2.5% для пшениці
  • Стійкість до наслідків зміни клімату (посух, високої температури, сильних злив, затоплення) через покращення здатності ґрунту вбирати сильні опади (не утворюється “кірка” на поверхні, краща інфільтрація) та утримувати вологу 
  • Збільшення органічної речовини ґрунту, що допомагає запобігати ерозії та зменшує потребу в добривах, 
  • Менше вимивання агрохімікатів та менший змив ґрунту покращує якість води в навколишніх водоймах
  • Покривні культури можуть створювати конкуренцію бур’янам зменшуючи потребу в гербіцидах, а також навіть порушувати цикл розвитку шкідників, що призводить до зменшення кількості заражень.
  • Збільшення біорізноманіття 
  • Покращення естетичної якості ландшафтів
  • додаткові працезатрати на косіння та купівлю посадкового матеріалу
  • можуть слугувати «мостом» для поширення шкідників та хвороб
  • іноді потребують додаткового підживлення (внесення добрив)
  • складність у застосуванні якщо поєднувати з оранкою
  • є неоднозначні дані щодо впливу на врожайність основних культур, що залежить від типу покривної культури/сидерату та типу основної культури

  Інтегрувати покривні культури у вирощування основних культур можна різним чином. Це залежить від основних культур, кліматичних умов, характеристик ґрунту, але в цьому ж є і їх перевага, оскільки можна підібрати таку схему, яка підійде саме вам. 

  Сидерати так само підбираються під основну культуру та умови ґрунту. Злакові сидерати висаджують якщо треба збільшити кількість калію в ґрунті, пригнітити бур’яни, розпушити землю. Капустяні сидерати використовують для збагачення ґрунту фосфором і сульфуром. Бобові служать для збагачення ґрунту азотом. Вони є природнім замінником селітри.

  Сидерати можна сіяти протягом усього сезону – до посадки основної культури, після її збирання або на ділянці, яка в поточному році не використовується. Навесні і влітку висаджують сидерати, які потім періодично косять залишаючи бадилля на ділянці. Восени сіють гірчицю і жито, які можна або заорати в ґрунт або  зрізати і залишити на ділянці, укривши мульчею. Поступово рослинні залишки перетворюються на компост, виділяючи велику кількість легко доступного азоту в грунт, а коріння, що залишилося в землі, під впливом дощових черв’яків і мікроорганізмів розкладається, стаючи гумусом.

  Альтернативно покривні культури можна використовувати як корм для худоби.

  Застереження:

  • При зорюванні озимих сидератів втрачається близько 80% їхньої корисної дії
  • Основна культура та сидерати не повинні належати до однієї родини
  • Не варто вирощувати один і той самий сидерат на ділянці рік-у-рік. 
  • Вчасний викос сидератів не допускає одеревіння стебла і довгого перегнивання в землі, що може стати джерелом вірусних і грибкових захворювань
  • Сидерати краще сіяти розсипом, а не рядами.

  Зміну клімату (адаптація, пом’якшення чи змішаний вплив)

  Сприяє адаптації сільського господарства до зміни клімату через покращення здоров’я ґрунту, зменшення ерозії. Пом’якшення через поступову додаткове накопичення вуглецю в ґрунті та зменшення викидів від виробництва добрив. (Poeplau & Don 2015; Novara et al. 2019). Зміна альбедо також може сприяти пом’якшенню (Kaye and Quemada 2017).

  Вплив на екосистеми (покращення, немає впливу, погіршення)

  Збільшення біорізноманіття на самій фермі та асоційованого біорізноманіття (комахи, бджоли, птахи, інші дикі тварини)

  Соціо-економічні наслідки (висока, середня, низька ефективність)

  Фінансова вигода в більшості за рахунок зниження використання азотних добрив і зростання врожаїв, однак є додаткові операційні витрати. Потенційні вигоди для тих хто займається бджільництвом.

  Внесення сидератів (зелених добрив) та покривні культури належать до сфери охорони земель та фітосанітарного законодавства, що поєднує питання екологічної безпеки та безпеки охорони довкілля. Використання цього ПОР використовують із посиланням на законодавство щодо відновлення грунтів через залишення земель під пар. Зважаючи про переваги зелених добрив (сідератів) для природи та на якість сільськогосподарської продукції найбільшого правового регулювання набули ці препарати у сфері органічного землеробства. Більше про це можна почитати за посиланням тут незабаром >>>

  Фермери в ЄС можуть отримувати фінансову підтримку для висадки покривних культур/сидератів за рахунок «зелених прямих виплат» в рамках Спільної сільськогосподарської політики і в майбутній новій версії через «екосхеми». Покривні культури/сидерати також є шляхом досягнення однієї з цілей Стратегії «Від ферми до виделки» щодо зменшення використання добрив на 50%.

  В квітні 2022 року ЄК прийняла рішення щодо вуглецевого фермерства з метою заохочення практик, які сприяють поглинанню вуглецю з атмосфери і його збереженню в ґрунті чи рослині у сталий спосіб. Покривні культури/сидерати визначені як «кліматично-дружні практики». Відзначається також необхідність фінансової підтримки фермерам у застосуванні цього рішення. 

  РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 2015/1391 від 13 серпня 2015 року про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 1200/2009 про імплементацію Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1166/2008 про обстеження структури фермерських господарств і обстеження методів сільськогосподарського виробництва щодо коефіцієнтів переведення в умовне поголів’я та означень характеристик.

  Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 1306/2013 від 17 грудня 2013 року про фінансування та моніторинг спільної аграрної політики й управління нею, а також про скасування регламентів Ради (ЄЕС) № 352/78, (ЄС) № 165/94, (ЄC) № 2799/98, (ЄC) № 814/2000, (ЄC) № 1290/2005 та (ЄC) № 485/2008 (OB L 347, 20.12.2013, с. 549)

  Посилання:

  facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon
  РЕКОМЕНДОВАНЕ / ПОДІБНІ ПРОЄКТИ
  Ресурсозберігаюче землеробство
  Система землеробства на основі підтримки постійного ґрунтового покриву, мінімального порушення ґрунту та диверсифікації видів рослин
  Адаптація сільського господарства за допомогою агролісівництва
  Система алейного землеробства використовується для більш ефективного та стабільного с/г виробництва, яке краще справляється зі змінами в навколишніх умовах (посухи, зростання температури).
  Покривні культури на фермі Іффт, Ілліной
  Покривні культури використовуються для протидії ерозії, збільшення органічного вуглецю в ґрунті, зменшення витрат на пестициди, гербіциди, фунгіциди, антимікробні агенти та добрива, покращення здатності ґрунту утримувати вологу, збільшення родючості і іноді для додаткового прибутку.