НАПИСАТИ ПРО ВАШ ПРОЄКТ ПІДПИСАТИСЬ НА РОЗСИЛКУ


  www.wwf.ua
  Будуймо стале та гармонійне майбутнє з природою разом!

  Ресурсозберігаюче землеробство

  Матеріал підготували експерти WWF
  Обрані фільтри:

  Ресурсозберігаюче землеробство використовує три принципи – ґрунт має бути постійно покрим рослинами або їх залишкамив, мінімальне порушення ґрунту та диверсифікація видів рослин, що призводить до покращення біорізноманіття та природних біологічних процесів над і під поверхнею землі, сприяє підвищенню ефективності використання води та поживних речовин, а також кращому та сталішому вирощуванню сільськогосподарських культур.

  Інтенсивний метод вирощування сільськогосподарських культур в Україні часто є причиною виснаження та ерозії ґрунтів іноді ставлячи під загрозу саме виробництво в майбутньому. Оранка та відкритий ґрунт протягом довгого періоду часу призводять до втрати вологи і верхнього родючого шару ґрунту (гумусу). Великі площі монокультур та відсутність або погане планування сівозміни призводить до виснаження ґрунтів, вразливості до шкідників. Надмірне або необґрунтоване внесення агрохімікатів призводить до їх вимивання в річки та навколишні екосистеми, втрати біорізноманіття в сусідніх екосистемах т апорушення ходу природніх процесів. Фермери ведуть “гонку озброєнь”, використовуючи технології, які тільки посилюють існуючі проблеми. Ресурсозберігаюче землеробство – це можливий вихід із зачарованого кола і перехід до таких практик, які не призводять в майбутньому до втрати родючості орних земель і допомагають відновлювати деградовані землі.

  • покращена доступність води та здатність ґрунту утримувати вологу
  • покращення інфільтрації
  • ефективніше використання поживних речовин
  • більш ефективне використання поживних речовин
  • загальне зменшення викидів парникових газів 
  • збільшення органічного вуглецю в ґрунті (потенційне пом’якшення зміни клімату) через залишки рослин, які є джерелом та підвищення родючості
  • зменшення водної та інших типів ерозії та покращення структури і властивостей ґрунту
  • боротьба з бур’янами, шкідниками і хворобами
  • фіксація азоту
  • зменшення витрат на добрива, засоби захисту рослин, пальне
  • найбільше зростання врожайності сільськогосподарських культур спостерігається при інтегрованому застосуванні всіх трьох практик в регіонах з дефіцитом або обмеженою кількістю води

  Початковий перехідний період від “традиційної” системи землеробства вимагатиме часу на навчання та витрат на часткову заміну обладнання. Також потрібно більше часу на планування та підготовку полів, постійний моніторинг і навчання.

  Ресурсозберігаюче землеробство використовується саме як система, а не як окремі практики використання покривних культур, ощадливої обробки ґрунту і диверсифікації рослин в часі і просторі. Різні варіації цього підходу застосовувалися багатьма поколіннями в різних частинах світу. Ресурсозберігаюче землеробство застосовується на 125 млн га по всьому світу. Таке широке прийняття показує вигідність системи для фермерів.

  Що повинен зробити фермер, щоб перейти на ресурсозберігаюче землеробство?

  • Зменшити порушення цілісності ґрунтового покриву за допомогою різних ощадливих технологій обробітку ґрунту. Наприклад, безорне землеробство (no-till), зменшення оранки (low-till), обробка ґрунту зі збереженням стерні (mulch tillage), грядкова/гребінна обробка ґрунту (ridge tillage), контурна обробка ґрунту, а також метод прямого посіву. Інноваційний варіант вирішення проблеми, який в майбутньому стане більш можливим  – це вирощування багаторічних сортів зернових, бобових та олійних культур все ще рідкісні, але в майбутньому вони стануть більш важливими).
  • Забезпечити постійне покриття ґрунту наприклад через покривні культури, залишки рослин, мульчування.
  • Диверсифікацій культур – вирощування більше ніж одного виду рослин на певній ділянці. Це може бути почергова ротацій (сівозміна) або полікультурне вирощування в різних комбінаціях.

  Перехід до ресурсозберігаючого землеробства можна зробити за рік. Однак, час залежить від різних факторів:  знань, державних і місцевих політик, навичок, фінансів тощо.

  Зміну клімату (адаптація, пом’якшення чи змішаний вплив)

  Збереження вологи, покращення інфільтрації, краща структура ґрунту і зменшення ерозії, покращення родючості та підвищує стійкість агроекосистем до негативних природних явищ (посухи, зливи, сильний вітер, поширення шкідників). Непрямі вигоди для  пом’якшення через економію на пального, зменшення викидів азоту та кращу секвестрацію вуглецю.

  Вплив на екосистеми (покращення, немає впливу, погіршення)

  Збільшення рослинного, тваринного різноманіття та біорізноманіття в ґрунті.

  Соціо-економічні наслідки (висока, середня, низька ефективність)

  Витрати залежать від розміру та типу системи виробництва, географії. За даними ФАО безорна обробка може зекономити фермерам 30-40% часу, праці та витрат на пальне. Комплексно, система ресурсозберігаючого землеробства зменшує вартість виробництва, затрачений час і працю, а також витрати на інвестиції та підтримку обладнання. Крім того, система дозволяє отримувати врожаї порівняні з сучасними інтенсивними системами, але з кращою стабільністю оскільки культури більш адаптовані до зміни кліматичних умов (однак це залежить від інтенсивності та серйозності впливу).

  За загальним правилом земля в Україні це дуже ціннийй ресурс для розвитку економіки, а також важливий елемент екосистеми. З оляду на це на власників та користувачів земель покладено обов’язки покликані охороняти землі. Ресурсозберігаючі технології землеробства – це діяльність із використання земель, яка сприяє кращій охороні природних властивостей грунтів, недопускає деградацію земель тощо. ТОму такий природоохоронний захід буде позитивно оцінений, сприятиме покращенню якості грунтів, що позитивно вплине на нормативно оцінку земель. Оскільки залежно від об’ємів такого покращення впливи можуть бути значними слід переконатися чи не попадають Ваші плани під неохідність здійснення оцінок. Наприклад, ресурсозберігаюче землеробство може бути закладено у програми комплексного розвитку територій, що підпадатиме під дію Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”. Більше про правове регулювання можна знайти за посиланням тут незабаром >>>

  Спільна аграрна політика ЄС сприяє застосуванню ресурсозберігаючих практик через “зелені прямі виплати” для підтримки фермерів, які застосовують практики, що сприяють досягненню екологічних та кліматичних цілей (наприклад, диверсифікація сільськогосподарських культур). Крім того, політика сільського розвитку ЄС, спрямована на підтримку сільських територій, дає можливість регіональним, національним та місцевим органам влади формулювати свої індивідуальні програми розвитку сільських територій та підтримувати, серед іншого, заходи зі сталого управління природними ресурсами та кліматичні дії, в тому числі ресурсозберігаючі сільськогосподарські практики.

  В квітні 2022 року ЄК прийняла рішення щодо вуглецевого фермерства з метою заохочення практик, які сприяють поглинанню вуглецю з атмосфери і його збереженню в ґрунті чи рослині у сталий спосіб. Ресурсозберігаюче землеробство визначено як «кліматично-дружна практика». Відзначається також необхідність фінансової підтримки фермерам у застосуванні цього рішення.

  Посилання:

  facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon
  РЕКОМЕНДОВАНЕ / ПОДІБНІ ПРОЄКТИ
  Покривні культури та сидерати (зелені добрива)
  Рослини, які висаджуються на полях, під час або поза вегетаційним сезоном з головною метою покращення чи підтримки екосистемних функцій
  Адаптація сільського господарства за допомогою агролісівництва
  Система алейного землеробства використовується для більш ефективного та стабільного с/г виробництва, яке краще справляється зі змінами в навколишніх умовах (посухи, зростання температури).
  Покривні культури на фермі Іффт, Ілліной
  Покривні культури використовуються для протидії ерозії, збільшення органічного вуглецю в ґрунті, зменшення витрат на пестициди, гербіциди, фунгіциди, антимікробні агенти та добрива, покращення здатності ґрунту утримувати вологу, збільшення родючості і іноді для додаткового прибутку.