НАПИСАТИ ПРО ВАШ ПРОЄКТ ПІДПИСАТИСЬ НА РОЗСИЛКУ


  www.wwf.ua
  Будуймо стале та гармонійне майбутнє з природою разом!

  Природоорієнтовані рішення (Nature-based solutions) – це спосіб задовольнити потреби людей та подолати суспільні виклики за допомогою природи у дружній до неї спосіб. Такі рішення сприяють підвищенню стійкості суспільства, громад і домогосподарств до зміни клімату, стихійних явищ, ризиків пов’язаних з нестачею води та продовольства тощо, а також є простими й економічно вигідними. Найбільш подібним терміном є – природоохоронні заходи.

  Критерії природоорієнтованих рішень

  • 01
   природоорієнтовані рішення мають успішно вирішувати суспільні проблеми. Проблема(и) має бути актуальна, добре зрозуміла, визначена після консультацій з зацікавленими сторонами. Добре зрозумілі причини і поточний стан (наприклад, через аналіз національних та місцевих досліджень, стратегій, звітів моніторингу стану довкілля тощо). Чітко задокументовано які переваги матиме певне рішення для добробуту людей. Наприклад, певні дослідження та прорахунки, схожі пілотні проекти.
  • 02
   природоорієнтовані рішення мають бути комплексними та враховувати взаємопов’язаність екосистем та соціо-економічної діяльності на різних рівнях. Кожен етап впровадження природоорієнтованого рішення розробляється з урахуванням просторових факторів - тобто потенційного впливу на екологічні, соціальні та економічні процеси місцевого, регіонального та національного рівня.
  • 03
   впровадження природоорієнтованих рішень повинно сприяти збереженню та відновленню біорізноманіття і цілісності екосистем, що грунтується на попередній базовій оцінці, моніторингу та аналізу результату.
  • 04
   природоорієнтовані рішення мають бути економічно доцільними. Оцінка вигод від впровадження рішення має врахувувати як прямі економічні вигоди, так і непрямі переваги (наприклад, естетична чи культурна цінність). Природоорієнтоване рішення порівнюють з іншими альтернативами (наприклад, інженерні заходи).
  • 05
   розробка і впровадження природоорієнтованих рішень повинна відбуватися в інклюзивний і прозорий спосіб для врахування точок зору усіх зацікавлених сторін, особливо тих, які мають менше впливу, а також для забезпечення реальної зацікавленості та відповідальності сторін.
  • 06
   природоорієнтовані рішення повинні враховувати компроміси між досягненням основної визначеної мети та рядом інших інтересів важливих для суспільства загалом. Баланс компромісів є невід’ємною частиною більшості рішень, що стосуються управління природними ресурсами (включаючи рівновагу між короткостроковими і довгостроковими потребами). Рішення повинні прийматися у прозорий спосіб та через консенсус усіх зацікавлених сторін з відкритим обговоренням усіх вигод і втрат для кожної сторони. Має бути передбачено мехнізм вирішення конфліктів.
  • 07
   впровадження та управління природоорієнтованими рішеннями відбувається в адаптивний спосіб на основі наукових даних. Практичне впровадження певного рішення поєднується з постійним навчанням, що сприяє вдосконаленню конкретного природоорієнтованого підходу. Для цього розроблена стратегія, план моніторингу та оцінки та план адаптивного менеджменту на основі засвоєних уроків.
  • 08
   природоорієнтовані рішення маюуть бути стійкими в довгостроковій перспективі та впроваджуватися у відповідному юридичному полі, що сприятиме їх інтеграції в державну політику. Цього можна досягти шляхом їх узгодження з програмно-нормативними документами, національним та глобальними зобов'язаннями.
  Природоорієнтоване рішення "Зелені стіни та фасади"
  Торф'яний кар'єр
  Праліс на північно-східних схилах Червоного хребта, Карпати, Україна
  Відновлення проточності водотоків на території національного природного парку «Верховинський»
  Дощові садки та канави. Природоорієнтоване рішення для Міста.
  Міські сади та городи. Природоорієнтоване рішення для Міста.
  Природоорієнтовані рішення сприяють:
  • здоров’ю людей
  • продовольчой безпеці
  • водній безпеці
  • адаптації та пом’якшенню зміни клімату
  • впливають на добробут домогосподарств
  • підвищенню стійкості суспільства та громад до викликів сьогодення
  • зниженню ризиків та негативних наслідків природних явищ