НАПИСАТИ ПРО ВАШ ПРОЄКТ ПІДПИСАТИСЬ НА РОЗСИЛКУ


  www.wwf.ua
  Будуймо стале та гармонійне майбутнє з природою разом!

  Ліс

  Всього 15,9 % території України зайняті лісами на противагу до 43,5 % у Європейському союзі. Половина лісів представлені штучними лісовими насадженнями, значна частина яких монокультури – вразливі до змін клімату, лісових пожеж, хвороб та шкідників .

  43,5 %

  території у Європейському союзі зайняті лісами. 

  15,9 %

  лише 15,9 % території України зайняті лісами.

  1/2лісів

  половина лісів представлені штучними лісовими насадженнями, значна частина яких монокультури – вразливі до змін клімату, лісових пожеж, хвороб та шкідників .

  75%

  важливо, що ліси – це не лише джерело заготівлі деревини, а оселища для 75 % представників  біорізноманіття сухопутної частини планети.

  Зважаючи на різноманіття грунтових та кліматичних умов лісистість регіонів України, видовий склад лісів та їх функціональне  призначення різниться, однак очевидним є те, що саме ліси здатні регулювати зміни клімату та одночасно підтримувати економіку країни і створювати робочі місця. Також важливо, що ліси – це не лише джерело заготівлі деревини, а оселища для 75 % представників  біорізноманіття сухопутної частини планети. Саме тому природоорієнтовані рішення у лісовому секторі сфокусовані на стале управління лісовими ресурсами.

  ЧОМУ ПРИРОДООРІЄНТОВАНІ РІШЕННЯ ВАЖЛИВІ В ЛІСОВОМУ СЕКТОРІ

  Природоорієнтовані рішення є частиною екосистемних підходів, що покладаються на біорізноманіття та екосистемні послуги для вирішення глобальних суспільних проблем, одночасно забезпечуючи екологічні, соціальні та економічні переваги та сприяють розвитку стійкості. Особливістю  природоорієнтованих рішень є інтегрована перспектива надання додаткових переваг і створення взаємовигідних рішень, економічно ефективне сприяння як добробуту людей, так і біорізноманіттю, із одночасним створенням нових робочих місць та інноваційних можливостей. 

  Важливою складовою оцінки ефективності природоорієнтованих рішень є їх соціо-економічна оцінка. Дані оцінки екосистемних послуг, аналізу співвідношення витрат і вигод для  лісових екосистем та господарських заходів в них призначені для донесення до пересічних громадян, компаній і політиків розуміння  про внесок лісів у особисті та суспільні вигоди, а також про значення нового підходу до лісоуправління для загального добробуту. 

  Як державні, так і неурядові організації по всьому світу пропонують фінансування  для сприяння впровадженню природоорієнтованих рішень. Найбільшу уваги в якості природоорієнтованих рішень приділяють програмам з лісовідновленню та лісорозведенню (наприклад, «3 мільярди дерев» у ЄС або ж «мільярд дерев» в Україні), однак все частіше подібні кількісні ініціативи зазнають критики, оскільки не враховують  потреби окремої людини та громад на місцях.

  ПЕРЕВАГИ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИРОДООРІЄНТОВАНИХ РІШЕНЬ

  Лісові екосистеми, включаючи природні ліси, господарські ліси, агролісомеліоративні системи, міські та приміські ліси, – це  багатофункціональні економічно ефективні природоорієнтовані рішення, що забезпечують людство ключовими екосистемними послугами.

  ПРИКЛАДИ ПРИРОДООРІЄНТОВАНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ЛІСОВОГО СЕКТОРУ

  Збереження цінних, стійке управління, створення нових лісів та інтеграція лісів й окремих дерев у інші види угідь (наприклад, агролісівництво) здатні вирішити численні соціальні та екологічні проблеми, таких як хвилі тепла, соціальна інклюзивність (залученість), здоров’я людей, пом’якшення кліматичних змін, при цьому покращуючи якість життя населення.

  Прикладами природоорієнтованих рішень у лісовому господарстві України: 

  • ведення наближеного до природи лісівництва;
  • збереження пралісів та старовікових лісів;
  • збереження самосійних лісів;
  • збереження заплавних лісів;
  • створення та збереження полезахисних лісових смуг;
  • відновлення лісових ландшафтів.

  Пріоритетність лісових природоорієнтованих рішень визначається їх доступністю на противагу високотехнологічним і часто дорогим рішенням. 

  Реалізовані проєкти із впровадження природоорієнтованих рішень у світі виявилися каталізатором для встановлення науково-практичного партнерства, підвищення загальної обізнаності щодо параметрів природоорієнтованих рішень, їх впливу, економічної ефективності, а також створення бази знань із відповідними тематичними дослідженнями. Лісові природоорієнтовані рішення є ключем покращення регіонального розвитку та післявоєнного відновлення та розбудови України. 

  Реалізація успішних практик залежить значною мірою від передачі знань від експертів до зацікавлених сторін різних рівнів. Наразі таку можливість надає Платформа знань про природорієнтовані рішення на якій Ви знаходитесь. 

  МІСЦЕ ПРИРОДИ В АДАПТАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

  Учасники загальнонаціонального полілогу “Місце природи в адаптації України до зміни клімату” створили свою візію збалансованого лісового сектору України, де інтегроване ландшафтне управління в лісовому, водному та агросекторах досягається шляхом застосування кращих практик наближеного до природи лісівництва та розширеного відтворення лісів, у т.ч. агролісівництва.

  РЕКОМЕНДОВАНЕ / ПОДІБНІ ПРОЄКТИ
  Лісопасовищні системи
  Навмисне поєднання дерев та випасу худоби на одній території використовується для отримання лісової продукції і корму, забезпечуючи короткостроковий і довгостроковий дохід, захищаючи ґрунт від ерозії, покращуючи якість води та збільшуючи різноманіття
  Відновлення і захист прибережних захисних смуг
  Відновивши природний стан прибережних захисних смуг, екосистема стає більш захищеною від негативного впливу людини.
  Створення, утримання і збереження полезахисних лісових смуг
  Завдяки висадці дерев та кущів між полями, не відбувається водна та вітрова ерозія ґрунту, волога в ґрунті зберігається, підвищується врожайність, зменшується забруднення водойм надлишковими добривами. При цьому створюється затінок для людей та тварин під час спеки; забезпечується місце для існування птахів, комах, кажанів, ссавців тощо.