НАПИСАТИ ПРО ВАШ ПРОЄКТ ПІДПИСАТИСЬ НА РОЗСИЛКУ


  www.wwf.ua
  Будуймо стале та гармонійне майбутнє з природою разом!

  Відновлення степів

  Матеріал підготували експерти WWF
  Обрані фільтри:

  Перетворення орних та інших типів земель  у степи з метою відновлення природної екосистеми та її ключових функцій, таких як підтримка біорізноманіття, попередження та протидія деградації ґрунту, утримання води або секвестрація та збереження вуглецю в кореневій масі багаторічних рослин

  Степові екосистеми знаходяться під найбільшою загрозою зникнення через їх розорювання та урбанізацію (в Європі за останні 30 років було знищено 50-70%  площі степів). В Україні цілинний степ залишився лише в природоохоронних зонах. Степові екосистеми мають високу цінність через:

  • високий рівень біорізноманіття
  • як джерело корму для тварин та відповідно їжі для людей
  • попередження ерозії
  • забезпечення води
  • середовище існування для запилювачів
  • секвестрацію вуглецю.

  Таким чином, відновлення степових екосистем в Україні допоможе вирішити одразу декілька проблем:

  втрата біорізноманіття, зменшення наслідків зміни клімату – опустелювання та втрата водності малих річок, – збільшення площ для поглинання на утримання вуглецю.

  Крім того, в деяких випадаках відновлення степових ділянок допоможе збільшити площу особливо цінних територій. В майбутньому, такі ділянки зможуть стати джерелом доходів для фермерів через отримання компенсації за допомогою карбонових сертифікатів.

  Відновлення степових ділянок для південного сходу України, де такі екосистеми є природніми  – це унікальне рішення, яке має ряд переваг. По-перше, так само як і ліси степові екосистеми здатні до поглинання, а головне утримання (або накопичення) вуглецю. Це сприяє пом’якшенню кліматичних змін, запобіганню деградації земель й опустелюванню. По-друге, на відміну від лісів, які не є природнім наземним покривом для південного сходу, степи сприятимуть відновленню унікального біорізноманіття притаманного Україні, що матиме як прямі економічні вигоди (збільшення запилювачів, стійкість до кліматичних наслідків, водна безпека), так і потенціал для розвитку туризму, традиційних методів екстенсивного випасу, відновдення традиційних порід худоби чи повернення втрачених видів (буйволи, сайгаки, дикі коні тощо).

  Відновлення степових ділянок має економічний потенціал за рахунок продажі карбоновових сертифікатів у майбутньому на міжнародному чи європейському ринках, що підтримуватиме економіку місцевих громад в умовах кліматичних змін.

  • Поки що відновлення степу не має прямої комерційної складової
  • Потребує знань і навичок щодо того того які види використовувати та як правильно проводити засівання території, врахування навколишнього ландшафту
  • Затрати на посів, косіння
  • Постійне управління відновленою ділянкою для підтримки її в належному стані (косіння, ротаційний випас)

  Методика відновлення степової рослинності залежить типу ділянки (рілля, пасовище) та її стану (рівень деградації ґрунту, стан рослинності, наявність інших типів забруднення (наприклад, в результаті війни). 

  Насамперед потрібно оцінити структуру навколишніх земель, щоб зрозуміти чи буде відновлення степової екосистеми сталим в часі. Найкраще обирати ті ділянки, де відновлення може сприяти покращенню зв’язності природніх екосистем (наприклад, поряд є заповідні ділянки, напів-природні луки, інша природна рослинність тощо). Потім потрібно підготувати ділянку до висіву (наприклад, нейтралізувати наслідки попереднього посіву с/г культур). Відновлення можна проводити за допомогою висіву суміші трав (костерець, люцерна, які мають стати основною для відновлення степової рослинності) або через перенесення ґрунту з сусідніх природніх степових ділянок. Наступний етап – це постійний моніторинг, оскільки є ризик пригнічення трав бур’янами (свиріпа та амброзія). Після встановлення степової рослинності потрібно підтримувати ділянку за допомогою періодичного косіння або неінтенсивного ротаційного випасу тварин (найкраще – коней, але можливо також випас великої рогатої худоби).

  Зміну клімату (адаптація, пом’якшення чи змішаний вплив)

  Степи – це природні екосистеми які утримують вологу у грунтах, а також секвеструють вуглець, що сприяє зменшенню випаровування та нагрівання території, збереженню водності річок та інших водойм приносячи користь сільському господарству, що знаходиться по сусідству.

  Вплив на екосистеми (покращення, немає впливу, погіршення)

  Збільшення видового тандшафтного різноманітя, покращення стану та функцій екосистем, ренатуралізація земель.

  Соціо-економічні наслідки (висока, середня, низька ефективність)

  Можливість торгувавти на міжнародному ринку карбонових сертифікатів, а також додаткові екосистемні послуги, які дозволяють розвивати зелений туризм, економити на  обробітку земель, зокрема, поливі.

  Відновлення степів передбачено Земельним кодекс України, Законами України “Про охорону земель”, “Про землеустрій”, а також Порядком консервації земель, Порядком розроблення проектів землеустрою тощо.

  Згідно Спільної с/г політики ЄС, фермери можуть отримувати прямі “зелені” виплати (виплати за дотримання практики, які сприяють досягненн. еколічних та кліматичних цілей ЄС) за підтримку постійної степової рослинності, що відповідає Європейській зеленій угоді (European Green Deal).

  Природні степи знаходяться під загрозою зникнення, але відіграють незамінну роль у збереженні біорізноманіття та наданні інших екосистемних послуг, таких як накопичення вуглецю. Визнаючи це, Стратегія ЄС щодо біорізноманіття до 2030 року встановлює мету суворо захистити всі праліси та старовікові ліси, що залишилися. Ця мета є частиною ширшої мети захистити 30% території ЄС і виділити 10% території ЄС для суворої охорони.

  Посилання:

  Sustainable land use (greening). EU CAP. https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/greening_en 

  The present and future grassland restoration (2021) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rec.13378 

  Nature-based Restoration and Multipurpose Use of Rangelands: Promising solutions to benefit our planet and people. https://www.stockholm50.global/events/nature-based-restoration-and-multipurpose-use-rangelands-promising-solutions-benefit-our

  facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon
  РЕКОМЕНДОВАНЕ / ПОДІБНІ ПРОЄКТИ
  Ресурсозберігаюче землеробство
  Система землеробства на основі підтримки постійного ґрунтового покриву, мінімального порушення ґрунту та диверсифікації видів рослин
  Покривні культури та сидерати (зелені добрива)
  Рослини, які висаджуються на полях, під час або поза вегетаційним сезоном з головною метою покращення чи підтримки екосистемних функцій
  Адаптація сільського господарства за допомогою агролісівництва
  Система алейного землеробства використовується для більш ефективного та стабільного с/г виробництва, яке краще справляється зі змінами в навколишніх умовах (посухи, зростання температури).