НАПИСАТИ ПРО ВАШ ПРОЄКТ ПІДПИСАТИСЬ НА РОЗСИЛКУ


  www.wwf.ua
  Будуймо стале та гармонійне майбутнє з природою разом!

  Лісопасовищні системи

  Матеріал підготували експерти WWF
  Обрані фільтри:

  Навмисне поєднання дерев та випасу худоби на одній території використовується для отримання лісової продукції і корму, забезпечуючи короткостроковий і довгостроковий дохід, захищаючи ґрунт від ерозії, покращуючи якість води та збільшуючи різноманіття

  Cows (Bos taurus) grazing in semi-natural grassland

  Висадка дерев на пасовищах, де це доцільно, чи створення пасовищ під деревними насадженнями може допомогти зменшити викиди парикових газів від с/г, а також сприяти поглинання та збереженню вуглецю в ґрунтах та біомасі. Різноманітні наслідки зміни клімату (нерівномірність опадів, збільшення температури, екстремальні погодні явища) також можуть бути пом’якшені за допомогою інтеграції дерев в пасовища.

  Втрата видового та ландшафтного біорізноманіття (особливо в Україні через великі площі орних земель) також можу бути зменшена оскільки дерева можуть стати прихистком для личини в одноманітних с/г ландшафтах. 

  Крім того, лісопасовищні системи в певних районах (наприклад, Карпатські гори) – це давня традиційна практика, яка допомагає збереженню як культурної спадщини, так і унікальних напівприродних екосистем.

  • Диверсифікація джерел доходів (деревина, харчові продукти, декоративні)
  • Коротший період лісоротації
  • Якісніший корм для тварин 
  • Краще засвоєння рослинами поживних речовин
  • Тінь та захист від вітру для худоби
  • Живі огорожі для обмеження пересування тварин
  • Вигідна система боротьби з бур’янами
  • Привабливий ландшафт
  • Збільшення різноманіття диких тварин (оселища для існування та коридори для міграції)
  • Покрашення якості води
  • Захищають ґрунтів від вітрової та водної ерозії, збільшення органічної речовини
  • Перевипас – пошкодження кори молодих дерев, коренів, саджанців
  • Практика часто вимагає додаткових знань та вмінь у порівнянні з традиційним сільським господарством
  • Для деяких регіонів (наприклад, південна степова зона) лісопасовищні системи не є природніми і крім того, можуть бути менші стійкими у зв’язку зростанням посушливості клімату. Тому тут перевагу потрібно надавати відновленню традиційного степу з екстенсивним екологічно-обґрунтованим випасом традиційних порід тварин
  • Відсутність потужної законодавчої бази, яка регулює відносин та методи господарювання у лісопасовищних системах
  • Мало знань серед експертів і практиків в Україні
  • Відсутність фінансової підтримки на початкових етапах

  Створення ефективної лісопасовищної потребує певного планування. Від типу земель (ліс, рілля, пасовище) буде залежати яку документацію повинен мати фермер. Однак, з екологічної точки зору обмежень майже немає корім «чутливих» територій таких як водно-болотні угіддя чи зрілі листяні ліси в яких краще не турбувати процес сукцесії.

  Що потрібно пам’ятати при створені лісопасовища?

  1. Якщо починати з лісу, потрібно прорідити дерева сприяти створенню кормової бази, яка включає в себе трави, бобові, різнотрав’я та і дерева, призначені для худоби. На пасовищі потрібно висадити дерева так, щоб вони не блокували занадто багато світла. Дерева можна висаджувати рядами, групами або рівномірно у формі саду. Швидкозростаючі види, такі як акація, вільха, верба і тополя, мають перевагу, оскільки вони швидко минають фазу коли їх можуть пошкодити тварини. 
  2. Дуже важливо з самого початку підібрати відповідну тварину для конкретної ділянки, щоб зменшити потенційну шкоду, яку вона може завдати ландшафту. Корови, свині, вівці та кози, свійські птахи можуть принести як багато користі, так і шкоди якщо неправильно спланувати ділянку. Також важливим є вибір породи.
  3. Тварини повинні завжди перебувати у ротації. Цей принцип є одним з ключових в лісопасовищі.
  4. Дерева повинні відповідати типу ґрунту і мікроклімату та виконувати декілька функцій. 
  5. Корми та фураж повинні бути різноманітними та підтримувати стійку кормову базу для тварин. Одна з найбільш вигідних можливостей в лісопасивищі – це можливість створення різних типів взаємовідносин між деревами і тваринами, що дає можливість тваринами мати більш різноманітну та здорову дієту замість занадто спрощених «традиційних» систем вирощування худоби. Крім того, урізноманітнення кормової бази зменшує кошти на закупівлю кормів і є додаткової «подушкою безпеки» під час тривалих посух чи надмірних дощів.   
  6. Приділіть час розрахункам необхідних ресурсів для початку створення лісопасовищних систем і для їх підтримки і як їх правильно розділити в просторі і часі. Складними системами важче управляти. Саме тому індустріалізоване с/г розвивається у бік спрощення – рівні ряди, монокультури, нормовані корми. Однак, вигоди більш складної с/г системи переважують час необхідний для її планування, встановлення та управління. Варто почати з малого, вивчаючи досвід інших успішних лісопасовищних господарств.

   

  Джерела:

  • Зміну клімату (адаптація, пом’якшення чи змішаний вплив)

  Поглинання і утримання вуглецю (лісопасовища поглинають в 5-10 раз більше вуглею ніж звичайні пасовища). Адаптація: тінь для тварин, зменшення ерозії ґрунту.

  • Вплив на екосистеми (покращення, немає впливу, погіршення)

  Нові оселища для тварин (особливо птахів).

  • Соціо-економічні наслідки (висока, середня, низька ефективність)

  Ряд екосистемних послуг і переваг лісопасовищних систем визначають соціально-економічну цінність цього рішення. Якщо врахувати всі ці послуги та прибутки, загальна економічна цінність лісопасовищних систем може сягати приблизно 20-50 тисяч грн./га в короткостроковій та середньостроковій перспективі (5-10 років). Витрати на створення та утримання лісового пасовища можуть становити до 17-30 тис. грн./га за той самий період часу.

  Отже, це природоорієнтоване рішення можна охарактеризувати як таке, що має середню або високу ефективність. Тим не менш, цей короткий і приблизний аналіз витрат і вигод від лісопасовищних систем не враховує низку їхніх додаткових послуг і переваг, які важко оцінити економічно, але які, безумовно, підвищать економічну ефективність і цінність лісопасовищних систем.

  Правове регулювання лісо-пасовищних систем залежить від статусу земельної ділянки. 

  Для лісових земель є Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України. Фізичні та юридичні особи можуть використовувати ліс, щоб забезпечувати худобу пасовищами та сіном. Щоб використовувати ліс таким чином, потрібно отримати лісовий квиток (це так зване побічне лісокористування). 

  Для агро угідь потрібно розробити такий проєкт землеустрою, який дозволить поєднати лісорозведення із тваринництвом. 

  Для цього важливо визнати території сіножатей та пасовищ такими, що потребують рекультивації через зміну клімату. А потім –  розробити відповідний проєкт землеустрою про створення захисних лісових насаджень.  

  Нова Спільна сільськогосподарська політика ЄС визначає, що стратегічні плани країн-членів повинні включати сталі с/г практики, такі як агролісівництво. «Екосхеми» дають можливість отримати додаткове фінансування. Стратегія біорізноманіття ЄС до 2030 року також визначає необхідність поширення агролісівництва в сільських територіях. Агролісівництво також розглядається в ряд політки та стратегій з пом’якшення зміни клімату.

  facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon
  РЕКОМЕНДОВАНЕ / ПОДІБНІ ПРОЄКТИ
  Відновлення і захист прибережних захисних смуг
  Відновивши природний стан прибережних захисних смуг, екосистема стає більш захищеною від негативного впливу людини.
  Створення, утримання і збереження полезахисних лісових смуг
  Завдяки висадці дерев та кущів між полями, не відбувається водна та вітрова ерозія ґрунту, волога в ґрунті зберігається, підвищується врожайність, зменшується забруднення водойм надлишковими добривами. При цьому створюється затінок для людей та тварин під час спеки; забезпечується місце для існування птахів, комах, кажанів, ссавців тощо.
  Збереження пралісів та інших старовікових лісів
  Праліси та інші старовікові ліси - дім для зникаючих видів флори та фауни. Ліси регулюють клімат, є джерелом прісної води, а також зберігають і поглинають вуглець.