НАПИСАТИ ПРО ВАШ ПРОЄКТ ПІДПИСАТИСЬ НА РОЗСИЛКУ


  www.wwf.ua
  Будуймо стале та гармонійне майбутнє з природою разом!

  Природоорієнтовані рішення включено у текст рішення COP27

  Матеріал підготували експерти WWF
  Обрані фільтри:

  Вперше природоорієнтовані рішення було включено в остаточне рішення 27-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. На COP27, яка цього року відбувалася в Шарм-ель-Шейху, в Єгипті, було досягнуто значного прогресу у сфері природоорієнтованих рішень, зокрема з боку США.

  Включення природоорієнтованих рішень до тексту рішень Конференції сторін – це крок, над яким працювало багато організацій, причому його важливість пов’язана з наглядом, який можуть здійснювати сторони, щоб гарантувати, що природоорієнтовані рішення не використовуються для “зеленого піару”, порушення прав людини чи завдання шкоди біорізноманіттю. Прийняття визначення природоорієнтованих рішень на багатосторонньому рівні на 5-й сесії Асамблеї ООН з навколишнього середовища та дорожня карта США щодо природоорієнтованих рішень, оприлюднена під час COP27, ймовірно, стали двома основними вирішальними факторами, які сприяли включенню дружніх до природи методів до тексту остаточного рішення.

  Зокрема, у Плані впровадження рішень COP27 в Шарм-ель-Шейху термін природоорієнтовані рішення використовується у спеціальній секції щодо лісів:

  XIV.Ліси

  47.Нагадує, що в контексті надання відповідної та прогнозованої підтримки Сторонам, які є країнами, що розвиваються, Сторони повинні колективно прагнути до уповільнення, зупинення та запобігання втрати лісового покриву і вивільнення вуглецю, відповідно до національних обставин, відповідно до остаточної мети Конвенції, як зазначено у статті Конвенції 2;30 48.

  Заохочує Сторони розглядати, у відповідних випадках, природоорієнтовані рішення або підходи, що орієнтуються на екосистеми, беручи до уваги резолюцію 5/5, 31 Асамблеї ООН з навколишнього середовища, для дій щодо пом’якшення наслідків та адаптації до зміни клімату, одночасно забезпечуючи відповідні соціальні та екологічні гарантії;

  У Глазго природоорієнтовані рішення було включено до проєкту угоди, але їх вилучили на подальшому етапі, хоча у тексті рішення COP26 було підкреслено “взаємопов’язані глобальні кризи зміни клімату і втрати біорізноманіття, а також важливу роль захисту, охорони та відновлення природи та екосистем в забезпеченні переваг для адаптації до зміни клімату та пом’якшення її наслідків, одночасно забезпечуючи соціальні та екологічні гарантії”.

  COP27 “підкреслює нагальну потребу у вирішенні, шляхом синергії і всеохопного підходу, взаємопов’язаних глобальних криз, що стосуються зміни клімату і втрати біорізноманіття, в ширшому контексті досягнення Цілей сталого розвитку, а також надзвичайну важливість захисту, охорони, відновлення і сталого використання природних ресурсів і екосистем для ефективних і сталих дій щодо боротьби із зміною клімату”.

  У тексті також підкреслено “важливість захисту, охорони і відновлення природних ресурсів і екосистем з метою досягнення температурних цілей Паризької угоди, включно із лісовими, а також іншими наземними і морськими екосистемами, які діють як поглиначі і резервуари парникових газів, а також захищають біорізноманіття, забезпечуючи соціальні та екологічні гарантії”.

  Хоча природоорієнтовані рішення застосовуються до всіх наземних і морських екосистем, включно із урбаністичними екосистемами, а не виключно у лісових екосистемах, ці сигнали збільшення цілей і прагнень є позитивними, але надзвичайно важливо, втілювати їх у конкретних діях, а також запобігати зловживання. Як зазначено у документі Правильне розуміння ролі таких рішень пов’язаних зі зміною клімату, обмеження використання природоорієнтованих рішень тільки до лісів може призвести до шкідливих результатів, зокрема до збільшення ризику, коли робитиметься надмірний акцент на плануванні висадження дерев як рішення щодо зміни клімату, в основі якого лежить зменшення викидів вуглецю. Такий підхід викликає занепокоєння, оскільки може призвести до того, що швидкий перехід від використання викопного палива і захист існуючих екосистем лишаться поза увагою. Поєднання природоорієнтованих рішень із розширенням лісового господарства також може відбуватися за рахунок багатих вуглецем і біорізноманіттям місцевих екосистем і прав на місцеві ресурси.

  Належним чином розроблені природоорієнтовані рішення передбачають захист, відновлення або управління природними і напівприродними екосистемами; стале управління продуктивними наземними і морськими ландшафтами; або створення нових екосистем, наприклад, міської ‘зеленої інфраструктури’. Природоорієнтовані рішення можуть сприяти боротьбі зі зміною клімату і втратою біорізноманіття, одночасно підтримуючи інші цілі сталого розвитку, натомість погано розроблені рішення можуть мати негативний ефект. Рік тому природоорієнтовані рішення було виключено з Глобального вуглецевого проєкту через занепокоєння щодо “зеленого піару” та захоплення земель. Як підкреслюється у документі “Використання потенціалу природоорієнтованих рішень для пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них”, “дії, позначені як природоорієнтовані, іноді впроваджуються через структури управління зверху вниз, які не поважають права місцевих громад; не враховують думки, цінності та знання місцевого населення у процесі прийняття рішень; і зміцнюють асиметрію влади. Наприклад, є докази того, що низькоякісні компенсації вуглецю, зокрема плантації окремих немісцевих порід дерев, призводять до захоплення землі. Іноді під приводом пом’якшення наслідків зміни клімату такі плантації або захищені зони створюються на територіях корінних народів без їхнього відома чи згоди, без врахування їхніх прав та культурних зв’язків з екосистемами. Для підтримки природоорієнтованих рішень впродовж тривалого періоду вагому роль відіграють соціальні результати природоорієнтованих рішень на місцевому рівні, наприклад, розширення можливостей і згуртованість громади”.

  Оскільки природоорієнтовані рішення зараз включено в текст, важливо зрозуміти, що природоорієнтовані рішення не є альтернативою значному скороченню викидів, без якої постійне підвищення середньої температури на глобальному рівні перетворить біосферу на чисте джерело парникових газів, і тому ті, хто інвестує в природоорієнтовані рішення, повинні також робити все можливе для швидкого скорочення використання викопного палива.

  Крім того, вони повинні сприяти розвитку біорізноманіття та створення місцевих переваг для корінних народів і місцевих громад. З цією метою важливо, що майбутній президент Бразилії (Лула) обіцяє обіцяє заснувати нове міністерство у справах корінних народів як ключову структуру, яка відповідатиме за припинення вирубки лісів у Бразилії та інших країнах.

  У 2020 році консорціум із 20 британських організацій розробив чотири науково обґрунтовані рекомендації щодо природоорієнтованих рішень. У них викладені принципи для успішних, сталих природоорієнтованих рішень з довгостроковою користю для людей і природи, в основі яких лежать наукові докази:

  01

  Природоорієнтовані рішення не є заміною для швидкої поетапної відмови від викопного палива і не повинні відтерміновувати невідкладні дії з декарбонізації нашої економіки

  02

  Природоорієнтовані рішення передбачають захист, відновлення та/або управління широким спектром природних і напівприродних наземних і морських екосистем; стале управління водними системами та робочими угіддями; або створення нових екосистем у містах і навколо них або в ширшому ландшафті.

  03

  Природоорієнтовані рішення розробляються, впроваджуються, керуються та контролюються корінними народами та місцевими громадами або в партнерстві з ними шляхом процесу, який повністю поважає та підтримує права та знання місцевих громад, а також створює переваги на місцевому рівні.

  04

  Природоорієнтовані рішення підтримують або посилюють біорізноманіття, а саме, розмаїття живої природи від генного рівня до рівня екосистеми.

  Ці керівні принципи розроблено для інформування щодо планування, реалізації та оцінки природоорієнтованих проектів; для дотримання цих принципів спеціалісти-практики повинні визначати цілі та кількісні показники, що стосуються кожного принципу, здійснювати моніторинг прогресу у досягненні цих цілей за допомогою комплексних показників і використовувати адаптивне управління для покращення результатів. Ці принципи доповнюють детальніший Глобальний стандарт Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) для природоорієнтованих рішень.

  Мета цих принципів полягає в тому, щоб інвестиції спрямовувалися у найкращі природоорієнтовані рішення, які передбачають захист біорізноманіття та здійснюються під керівництвом місцевої громади, і не відвертали увагу від або не затримували нагальні дії з декарбонізації економіки.

  Як свідчить відсутність зобов’язань щодо поступової відмови від використання викопного палива, на якій наголосив президент COP26 Алок Шарма у своєму заключному слові, COP27 не змогла досягти амбітних цілей, що стосуються клімату. Таким чином, незважаючи на те, що включення природоорієнтованих рішень у текст є позитивним кроком, як чітко зазначено в принципах, природоорієнтовані рішення повинні застосовуватись паралельно із зменшенням використання викопного палива.

  Під час СОР27 було досягнуто угоду щодо створення фонду відшкодування збитків для вразливих країн, дії яких найменше спричиняють зміну клімату, але які найбільше страждають від наслідків зміни клімату. Здорові екосистеми відіграють важливу роль, оскільки допомагають людям зменшити вплив клімату та адаптуватися до нього, особливо на глобальному півдні, де є значна залежність від природи. І навпаки, постійні втрати та руйнування екосистем прямо чи опосередковано внаслідок зміни клімату можуть посилити вразливість людини до наслідків зміни клімату. Ми сподіваємося, що новий фонд Кліматичної конвенції спрямований на підтримку вразливих до зміни клімату країн з відшкодування збитків враховує ці взаємозалежності та може підтримати масштабування природоорієнтованих рішень для тих, хто їх найбільше потребує.

  “Включення природоорієнтованих рішень у текст рішення COP27 є важливим. Це означає, що тепер Сторони мають здійснювати нагляд з метою забезпечення того факту, що природоорієнтовані рішення впроваджуються цілісно...це означає, що ці рішення впроваджуються людьми та базуються на біорізноманітті, забезпечуючи позитивні соціальні результати на місцевому рівні, і впроваджуються у поєднанні з швидким скороченням викидів парникових газів, а не замість нього”.

  - Директор Ініціативи з природоорієнтованих рішень,
  професор Наталі Седдон

  **Ознайомитись з повним текстом рішення COP27 і знайти усі рішення, прийняті на конференції зі зміни клімату в Шарм-ель-Шейху, можна на веб-сайті РКЗК ООН.

  **Наразі Рекомендації щодо природоорієнтованих рішень підписали 45 осіб, і ми запрошуємо долучатися інші організації з усього світу, що займаються дослідженням, збереженням та розвитком.

  **Стаття перекладена з ресурсу Nature-Based Solutions Initiative | Nature-based Solutions included in COP27 Cover Decision text (naturebasedsolutionsinitiative.org)

  facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon
  РЕКОМЕНДОВАНЕ / ПОДІБНІ ПРОЄКТИ
  Дощові садки та канави
  Заглиблені клумби з багаторічних рослин, які накопичують та повертають дощову воду до екосистеми завдяки спеціальній дренажній системі.
  Зелені зупинки
  Зупинка громадського транспорту на даху та/або вздовж стінок якої ростуть рослини.
  Зелені стіни та фасади
  Частково або повністю покриті рослинністю стіни та фасади споруд.