НАПИСАТИ ПРО ВАШ ПРОЄКТ ПІДПИСАТИСЬ НА РОЗСИЛКУ


  www.wwf.ua
  Будуймо стале та гармонійне майбутнє з природою разом!

  Диференційоване лісоуправління у вологих і заболочених лісах

  Матеріал підготували експерти WWF
  Обрані фільтри:

  Управління вільховими, березовими та сосновими лісами у сирих та мокрих лісорослинних умовах у заплавах річок і поза їх межами.

  Цінні водно-болотні угіддя здатні утримувати значні обсяги води та вуглецю. Але внаслідок господарського освоєння боліт та заболочених територій за допомогою осушувальної меліорації значну частину таких територій було втрачено.

  Лісогосподарські заходи у вологих і заболочених лісах не відрізняються від заходів у суходільних лісах. Через це відбувається емульсія вуглецю, порушуються нижні яруси рослинності, лісової підстилки та ґрунту. 

  Порушення гідрологічного режиму у заболочених лісах призводить до лісових пожеж у другій половині літа.

  Диференційоване лісоуправління у вологих і заболочених вільхових,  березових  та соснових лісах допомагає зберігати та відновлювати цінні лісові водно-болотні екосистеми, багаті на видове й біотопічне різноманіття. Також це допомагає відрегулювати водний баланс у регіоні, накопичити вуглець у фітомасі рослинності та у ґрунті.

  Лісогосподарські заходи у перезволожених лісах недостатньо адаптовані. Вони  обмежуються обводненістю ґрунтів, низькою щільністю торфово-болотних ґрунтів, низьким рівнем механізації лісозаготівлі.

  В лісових болотах з ярусом вільхи чорної, берези або сосни  потрібно обмежувати господарське використання або оптимізувати господарську діяльність. 

  У лісовому фонді незначна частка найбільш рідкісних і вразливих оселищ. Тут варто запроваджувати менеджмент невтручання і виключення перезволожених ділянок із розрахункової лісосіки. 

  Для інших перезволожених лісів потрібно враховувати видовий склад деревостану: 

  • У вільхових болотах можна проводити вибіркові та суцільні рубки деревостану. А щоб сприяти  появі підросту, слід залишати насіннєві дерева, восени проводити несуцільну мінералізацію ґрунту, оберігати джерела, зберігати  мікрорельєф (купини осок, п’єдестали з мертвої деревини).
  • У болотистих березняках потрібно підтримувати  гідрологічний режим, а рубки проводити, залишаючи насіннєві дерева берези.
  • В оліготрофних соснових болотах потрібно зберігати стабільний гідрологічний режим. Це пояснюється тим, що зміна порід або збільшення продуктивності насадження призведе до відмирання ярусу мохів, збіднення трав’яно-чагарничкового ярусу і відповідних унікальних біотопів.

  Зміна клімату (адаптація, пом’якшення чи змішаний вплив)

  Під час фотосинтезу з атмосфери поглинається вуглекислий газ. Він зберігається в рослинній біомасі, яка з часом частково перетворюється на гумус або стійкий ґрунтовий вуглець. 

  Кожен квадратний метр лісів помірного поясу, що зростають у межах водно-болотних  угідь, здатні щорічно поглинати 180-280 грам вуглецю. Зберігаючи такі заболочені ліси, ми сприяємо регулюванню водного балансу в районі їх розташування, підживленню водотоків та збереженню рівня ґрунтових вод. 

  Вплив на екосистеми (покращення, немає впливу, погіршення)

  Перезволожені ліси сприяють збереженню біологічного різноманіття. Наприклад, березові сфагнові ліси є  кормовими місцями  журавля сірого, тетерука та глушця. 

  Соціоекономічні наслідки (висока, середня, низька ефективність)

  Заболочені ліси забезпечують низку екосистемних послуг і переваг. Люди отримують деревину та недеревні продукти лісу. При цьому наявність заболочених лісів допомагає попередити або пом’якшити наслідки повеней, очищають стік води. Окрім цього, вони поглинають та зберігають вуглець, покращують мікроклімат та якість повітря, а також підтримують біорізноманіття.

  Зокрема, у перезволожених вільшанниках України запас деревини становить 49 млн м3, а щорічний обсяг заготівлі – 1,0–1,2 млн м3

  У березових перезволожених лісах ягідництво рекреаційно привабливе, але потрібно регулювати обсяги заготівлі ягід.

  Загальна економічна цінність заболочених лісів може сягати від 5 тис. до  50 тис. або навіть 100 тис. грн/га на рік в середньостроковій та довгостроковій перспективі (10–20 років).

  Не існує окремих нормативно-правових актів, які визначають режим господарювання у перезволожених лісах. Але в Правилах  рубок головного користування та Правилах рубок головного користування у гірських лісах Карпат вказані часткові обмеження щодо діяльності в таких перезволожених лісах. 

  Максимальні обмеження у вологих і заболочених лісах застосовуються до об’єктів природно-заповідного фонду. Також такі обмеження стосуються лісогосподарських підприємств, що мають FSC-сертифікат  і зобов’язані виділяти особливі цінності для збереження категорії 3.

  Оселищний підхід до охорони біорізноманіття,  у тому числі у специфічних природних умовах заплавних та перезволожених лісів, передбачають Оселищна директива ЄС та Бернська конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, стороною якої з 1996 року є і Україна.

  facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon
  РЕКОМЕНДОВАНЕ / ПОДІБНІ ПРОЄКТИ
  Лісопасовищні системи
  Навмисне поєднання дерев та випасу худоби на одній території використовується для отримання лісової продукції і корму, забезпечуючи короткостроковий і довгостроковий дохід, захищаючи ґрунт від ерозії, покращуючи якість води та збільшуючи різноманіття
  Відновлення і захист прибережних захисних смуг
  Відновивши природний стан прибережних захисних смуг, екосистема стає більш захищеною від негативного впливу людини.
  Створення, утримання і збереження полезахисних лісових смуг
  Завдяки висадці дерев та кущів між полями, не відбувається водна та вітрова ерозія ґрунту, волога в ґрунті зберігається, підвищується врожайність, зменшується забруднення водойм надлишковими добривами. При цьому створюється затінок для людей та тварин під час спеки; забезпечується місце для існування птахів, комах, кажанів, ссавців тощо.