НАПИСАТИ ПРО ВАШ ПРОЄКТ ПІДПИСАТИСЬ НА РОЗСИЛКУ


  www.wwf.ua
  Будуймо стале та гармонійне майбутнє з природою разом!

  Створення водоохоронних насаджень вздовж малих річок. 9 практичних порад

  Леся Зуб
  кандидат біологічних наук, ДУ "Інститут еволюційної екології НАН України"
  Обрані фільтри:

  Одним з найдоступніших і результативних способів охорони та відновлення річки є посадки дерев, чагарників чи сіяння трав на межі водоохоронних територій. Правильно підібравши склад та розміри насаджень можна не тільки запобігти ерозії ґрунту, замуленню річища, але й затримати значну частку поверхневого стоку з прилеглих територій, майже в 10 разів уповільнивши його швидкість.

  Посадки дерев – це відносно недорогий метод, доступний для впровадження громадським організаціям, місцевим громадам, дитячим колективам тощо. В озелененні берега річки толокою є ще один важливий, етично-просвітницький аспект: власноруч створені насадження спонукатимуть до дбайливого відношення до них.

  Призначення новостворених насаджень на водоохоронних територіях річки може бути надзвичайно різноманітним:

  • берегоукріплення
  • обладнання рекреаційної зони
  • відновлення природної рослинності
  • запобігання ерозії
  • рекультивація вилучених із господарського вжитку земель

  Відповідно до тої ролі, яку вони мають виконувати, існує кілька типів насаджень:

  • чагарникові та змішані насадження дерев і чагарників
  • лісосмуги
  • лісові масиви
  • посадки поодинокими деревами
  • живоплоти
  • водоохоронні садки
  • лужки тощо

  Добираючи той чи той тип насаджень враховують потреби кожної конкретної річки, доступні ділянки землі, особливості території, наявний посадковий матеріал, людські ресурси.

  Отже, визначаються з трьома основними питаннями:

  1. де садити;
  2. що садити;
  3. скільки садити.

  Нижче спробуємо дати кілька порад, які, маємо надію, стануть у пригоді у разі проведення подібних кампаній в долинах малих річок.

  Де садити?
  • перед тим, як планувати будь-які посадки вздовж річки, пройдіться берегом, зверніть увагу на ті ділянки, де збереглися непорушені території. Природа сама вам підкаже, де і що треба садити.

  На практиці не завжди є змога провести широкомасштабну кампанію щодо озеленення берегів вздовж усієї річки. Приходиться вибирати певні території, оцінювати їх значущість. Мінімальні об’єми посадок визначають наявні “критичні” ділянки на річці – території, які найуразливіші або найбільше потерпають від господарського впливу. 

  • першочергові заходи з озеленення необхідно проводити: у верхів’ї річки; на еродованих ділянках берегів та заплави; на межі з освоєними землями чи новобудовами; на узбережжі вігнутих ділянок річища. Крім того, будь-яка порушена територія в межах прибережної захисної смуги потребує відновлення.

  Наступна “зона першочергових дій” – це порушені, еродовані ділянки берегу. Процеси руйнації берегу посилюються у тому випадку, коли він розораний до урізу води. Навіть пологі береги у такій ситуації можуть зазнавати ерозії, а по улоговинах рілля розмивається до глибини 0,5-1 м. Величезна кількість землі, що зноситься при цьому, замулює не тільки річище, а й заплаву. Аграрії стверджують, якщо товщина таких наносів перевищує 5 см, то лука на таких ділянках деградує. У разі ж ерозії прируслових піщаних та супіщаних ґрунтів, розмиваються навіть задерновані ділянки уздовж берегів. Найнебезпечнішими щодо можливої ерозії є прируслові ділянки на вігнутих берегах, улоговини, що концентрують стік, а також берегові схили з крутизною понад 5О – все це зони першочергового заліснення та залуження. На безлісих ділянках долини з меандруючим руслом в першу чергу лісонасадження створюються вздовж стійких річкових вигинів. Вони зменшують розмивання берегів на перед- та післялісових ділянках, зменшуючи, таким чином, потребу в суцільному облісненні берегів річок.

  • У разі посадки дерев на узбережжі річки дерев’янисто-чагарниковий пояс розміщуйте на 2,5-3 м вище меженевого рівня води. При надмірній ерозії на високих обривистих берегах річкова межа лісосмуги має розміщуватися на відстані, що дорівнює ширині очікуваній 3-5-річній переробці (розмивання) берега. На випуклих ділянках пологих берегів, що намиваються, річкова межа лісосмуги відсувається від меженего рівня води на ширину піщаних пляжів, щоб надмірно не завужувати весняний потік води в річці. Чагарниковий пояс має розміщуватися плавними, закругленими лініями, аби уникнути створення перешкод для водних потоків.
  Що садити?

  Насадження будь якого типу в долині річки мають якнайповніше виконувати берего- та водозахисну функції. Для цього, підбираючи породи дерев та сорти трав, ви маєте врахувати три аспекти майбутніх насаджень: функціональний, регіональний та типологічний.

  • вибираючи той чи той тип насаджень, який ви плануєте створити (а, отже, затратити фінансові та трудові ресурси), з’ясуйте, чи буде він виконувати своє призначення і чи буде життєздатним.

  Є кілька типів насаджень за функціональним призначенням:

  1. водозахисні та берегозахисні прируслові лісосмуги, розташовані безпосередньо вздовж русла, що формують із вологолюбних чагарників та дерев;
  2. ґрунтозахисні насадження на еродованих берегових терасах, конусах винесення яружно-балкових систем, а також насадження-фільтри в гирлових ділянках балок; їх створюють, здебільшого, із листяних порід дерев та чагарників (на днищах балок з цією метою також можна садити очерет);
  3. ґрунтозахисні лучні ділянки в заплаві, створені багатокомпонентними сумішами злаків та бобових трав;
  4. дренуючі насадження на заболочених та підтоплених ділянках (перевага надається тополевим та вільховим насадженням).

  існує кілька правил, якими треба керуватися при створенні функціонально-спроможних насаджень:

  1. вони повинні складатися із дерев, що створюють світлі лісосмуги з добре розвинутим підліском і трав’янистим ярусом (дуб, липа, ясен, сосна); недоцільно використовувати породи із “темними” кронами (граб, клен гостролистий, ялина), деревостани яких надзвичайно темні, без підліску, а, отже і з підвищеною активністю ґрунтових ерозійних процесів;
  2. недоцільно широко використовувати “чужі” для України види (зокрема, такі як робінія (біла акація), гледичія, тополя Болле, аморфа кущова тощо); привнесені види, хоч і невибагливі і швидкоростучі, зазвичай не здатні належно виконувати водоохоронні функції.

  Кожній фізико-географічній зоні України, а також кожному елементу річкової долини відповідає свій регіональний тип рослинності. Дерева чи трави, які перебувають “на своєму місці” не тільки найкраще приживуться, але не створюватимуть загрози існуючим природним комплексам і найповніше виконуватимуть водоохоронну функцію.

  Регіональний тип рослинності дуже просто визначити за спеціальними географічними атласами, які розроблені для всіх областей України та є в будь-якій великій бібліотеці. Так, в заплаві поліської річки віддайте перевагу вербі, вільсі та березі, а на піщаних гривах добре ростиме сосна та верба-шелюга. Для лісостепової зони вільху можна виключити, натомість замінивши її тополею чорною (осокір), ввести в посадки дуб, ясен та ліщину на більш підвищених ділянках з багатшими ґрунтами.

  В залежності від умов зволоження, існує така градація: для створення прируслових лісосмуг рекомендується використовувати вологолюбні породи: верби, тополі, вільхи, вологолюбні чагарники (калину, бузину, крушину тощо). Далі від річки, на більш підвищених ділянках з кращими ґрунтовими умовами доцільно використовувати дуб (витримує проточне затоплення до 25 днів), клен-явір, вишню, черешню та супутні їм чагарники (ліщину, глід, дрібнолисті клени тощо); на високих піщаних та супіщаних гривах терас – сосну, березу, із чагарників – дрік, вербу-шелюгу тощо.

  • у тому разі, коли на обраній ділянці річки незначна кількість сінокосів, вибираючи тип озеленення, надайте перевагу створенню луки, обмеживши її зі сторони господарських угідь смугою живоплоту (насадження колючих чагарників – шипшини, глоду, терену); при створенні лісонасаджень в балках, улоговинах доцільно чергувати лісосмуги завширшки 10-15 м з лучними смугами шириною 10-20 м, розміщеними поперек балки.
  Скільки садити?

  Виходячи із досвіду українських лісівників, оптимальна ширина захисної смуги з кожного берегу річки довжиною понад 100 км має бути 50-100 м, на річках завдовжки менше 100 км – до 50 м (і це не обов’язково має бути 50 м лісу, доцільніше поєднати лісонасадження зі смугою луки чи чагарників). На ділянках річки, що пересихають, та дуже дрібних річечках від витоків до гирла рекомендується створювати лісонасадження завширшки не менше 20 м. Ширина лісосмуги поступово збільшується від витоку річки до її гирла, вона менша для прямолінійних та випуклих берегів, більша – для ввігнутих, ерозійних.

  На ділянках заплави з прямолінійно направленим руслом достатньо смуги прируслових лісонасаджень завширшки 10 м (2-3-рядна лісосмуга), аби повністю зупинити грубі піщані наноси із водозбору. Коли ж руслу характерна значна звивистість (меандрування), для повного осадження наносів змитого ґрунту ширина прируслових насаджень має сягати не менше 200 м для великих річок та не менше 20 м для малих.

  • оптимальною є така конструкція захисної смуги: кілька рядів дерев (бажано, не менше трьох), що з боку річки обсаджуються одним-двома рядами вологолюбних кущів, а з протилежного боку – 1-2 рядами живоплоту (для захисту від худоби). Зі сторони річки чагарниковий ярус має утворювати густу щітку, здатну витримати пошкодження кори льодоходом.

  У тому випадку, коли заплава відсутня (наприклад, вузькі долини гірських річок) прируслові лісосмуги проектують лише із чагарникового поясу.

  • створення лісових культур чистими рядами призводить до пригнічення дерев. Більшість авторів сходиться на думці, що лісосмуги із листяних порід повинні мати складну 3-5-ти-ярусну структуру, тоді як хвойні – 2-3-ярусну (інколи і одноярусну). Найінтенсивніший ріст лісосмуг спостерігається при ширині 25-40 м та ширині міжрядь 1,5-2,5 м, де дерева ростуть краще, ніж в умовах лісових масивів.

  Численними роботами вчених доведено, що найкращим для річки є співвідношення природних чи подібних до них територій (лісопосадки, пустища, посіви багаторічних трав, сади) та господарсько змінених земель (сільгоспугіддя, населені пункти, промислові території) у загальній площі території водозбору 1:1 (лісостепові та степові території) або 2:1 (Полісся, гірські регіони). Річка, на водозборі якої (або хоча б в її долині) дотримується оптимальне співвідношення природних та змінених територій, має всі умови для нормального існування та свого відродження.

   

  • будь які насадження мають бути спрямовані на відновлення оптимального балансу природних та змінених територій в долині річки та реконструкцію природного (характерного даній фізико-географічній зоні) типу рослинності.
  Щасти вам у вашій роботі!
  facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon
  РЕКОМЕНДОВАНЕ / ПОДІБНІ ПРОЄКТИ
  ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ В БАСЕЙНАХ МАЛИХ РІЧОК
  Упродовж усієї історії людина тяжіла до річки, перетворюючи прилеглі до водотоку землі, де ґрунтові, гідрологічні, мікрокліматичні та інші умови надзвичайно сприятливі для вирощування численних сільськогосподарських культур.
  Демонтаж або реконструкція гідротехнічних споруд та інших перепон для течії річки
  Демонтаж нефункціонуючих гідротехнічних споруд для вільного плину річки.
  Відновлення і захист прибережних захисних смуг
  Відновивши природний стан прибережних захисних смуг, екосистема стає більш захищеною від негативного впливу людини.