НАПИСАТИ ПРО ВАШ ПРОЄКТ ПІДПИСАТИСЬ НА РОЗСИЛКУ


  www.wwf.ua
  Будуймо стале та гармонійне майбутнє з природою разом!

  Методології оцінки скорочень викидів та поглинання вуглецю

  Микола Шлапак
  канд. екон. наук, консультант з охорони довкілля та обліку викидів парникових газів, матеріал підготовлений в рамках проєкту INSURE
  Обрані фільтри:

  Одним із важливих елементів систем отримання додаткової винагороди, яка базується на досягненні певних результатів, в рамках вуглецевого фермерства є методології оцінки скорочення викидів парникових газів та поглинання вуглецю. Окрім власне обсягів скорочення викидів або збільшення поглинання методології також включають і інші вимоги до реалізації проектів.

  Як правило, методології, які дотичні до вуглецевого фермерства, розглядають такі елементи:

  • критерії застосування: перелік технологій, які охоплює методологія, географічне покриття, тощо;
  • постійність досягнутих результатів: підхід до оцінки та урахування ризиків втрати органічного вуглецю ґрунтом або збільшення викидів в майбутньому внаслідок зміни практик землекористування або природних явищ;
  • додатковість: вимоги для підтвердження досягнення скорочення викидів або збільшення поглинання саме завдяки наявності системи підтримки (використовуються у проектних механізмах скорочення викидів);
  • оцінка витоків: урахування потенційного збільшення викидів за межами проекту внаслідок реалізації сталих сільськогосподарських практик;
  • правила розрахунку скорочення викидів або збільшення поглинання вуглецю: перелік формул, опис показників, методологічних підходів, тощо;
  • вимоги щодо моніторингу: перелік показників для моніторингу, джерела даних, періодичність збору даних, тощо.

  Окрім скорочення викидів або збільшення поглинання, методики і стандарти можуть також охоплювати кількісну і якісну оцінку додаткових переваг проектів, наприклад, внеску у досягнення цілей сталого розвитку.

  З огляду на велику кількість елементів оцінки і труднощі оцінки зміни рівня органічного вуглецю в ґрунтах, методології, які застосовуються для вуглецевого фермерства, можуть бути досить складними для застосування. Спрощені підходи можуть полегшити їх використання фермерами, але разом з тим несуть у собі ризики високої неточності оцінки. Провідні стандарти та зацікавлені сторони міжнародного ринку добровільних скорочень викидів парникових газів активно працюють над розвитком методологій для оцінки скорочень викидів та поглинання вуглецю внаслідок сталих практик сільського господарства та вуглецевого фермерства. Протягом останніх кількох років відбувається пошук балансу між складністю застосування, надійністю оцінок та доступністю для фермерів і сільськогосподарських підприємств, враховувати розвиток практик моніторингу поглинання вуглецю. Разом з тим, надійність і довіра до оцінок досягнутих скорочень викидів парникових газів впливає на вартість вуглецевих одиниць та попит на них від зацікавлених сторін. Іншими словами, можуть існувати методики, які дозволяють швидкий розрахунок на основі певних стандартних значень, але точність таких розрахунків буде низькою і відповідні вуглецеві одиниці матимуть низьку вартість або загалом будуть неліквідними. З іншого боку, можуть існувати методики, які вимагатимуть значну кількість інструментальних вимірів та містити інші запобіжники для консервативної оцінки скорочень викидів, однак складність і висока вартість їх використання може стати серйозними перепонами для відповідних проектів.

  Аналіз, наведений у Таблиці 1 нижче, охоплює методології двох ключових стандартів добровільного ринку скорочень викидів:

  • Gold Standard for Global Goals – за стандартом розроблено 2600 проектів у різних секторах у 98 країнах і вже досягнуто скорочень викидів в обсязі 209 мільйонів тонн СО2екв.;
  • Verra Verified Carbon Standard – за стандартом розроблено 1829 проектів у різних секторах і вже досягнуто скорочень викидів в обсязі 983 мільйонів тонн СО2екв.
  На жаль, станом на 2022 рік в Україні не зареєстровано жодного проекту добровільних скорочень викидів за зазначеними стандартами.

  Перелік методологій, які  можуть використовуватися для проектів вуглецевого фермерства і охарактеризовані нижче, включає:

  • VM0017 Adoption of Sustainable Agricultural Land Management (Запровадження сталих практик управління сільськогосподарськими землями) – Verra Verified Carbon Standard;
  • VM0021 Soil Carbon Quantification Methodology (Методологія кількісної оцінки вуглецю у ґрунтах) – Verra Verified Carbon Standard;
  • VM0042 Methodology for Improved Agricultural Land Management (Методологія покращеного управління сільськогосподарськими землями) – Verra Verified Carbon Standard;
  • Soil Organic Carbon Framework Methodology (Рамкова методологія щодо органічного вуглецю у ґрунтах) – Gold Standard for Global Goals.

  Незалежна підтвердження відповідності вимогам методології та підтвердження досягнутих скорочень викидів відбувається у всіх випадках відповідно до умов стандартів.

  Аналіз методологій дозволяє зробити кілька загальних висновків:

  • відсутні єдині узгоджені підходи до оцінки накопичення вуглецю за допомогою технологій вуглецевого фермерства, тому методології передбачають можливість використання різних опцій та підходів;
  • методології знаходяться у процесу постійного розвитку та удосконалення, тому навіть нещодавно затверджені методології можуть знаходитися у процесі перегляду;
  • невизначеність оцінки поглинання вуглецю залишається досить високою, тому методології передбачають механізми оцінки та урахування невизначеності.
  Таблиця 1. Огляд методологій, які можуть використовуватися для проектів вуглецевого фермерства
  МетодологіїVM0017 Adoption of Sustainable Agricultural Land ManagementVM0021 Soil Carbon Quantification MethodologyVM0042 Methodology for Improved Agricultural Land ManagementSoil Organic Carbon Framework Methodology
  СтандартVerra – Verified Carbon StandardVerra – Verified Carbon StandardVerra – Verified Carbon StandardGold Standard for Global Goals
  СтатусЗатверджена 21.12.2011 (Версія 1.0). Інформацію про 24 проекти внесено до реєстру, 3 проекти зареєстрованоДія призупинена від 10.03.22 , розроблена у 2011 році (Версія 1.0). Інформацію про 1 проект внесено до реєструУ процесі оновлення, затверджено 19.10.2020 (Версія 1.0). Інформацію про 33 проекти внесено до реєстру (не зареєстровані)Затверджена 28.02.2020, інформація про зареєстровані проекти відсутня.
  ТехнологіїШирокий та необмежений набір технологій сталого сільського господарства, включаючи:
  • Управління відходами тваринництва;
  • Використання покривних культур;
  • Повернення рослинних решток на поля після компостування;
  • Запровадження дерев у агроландшафти.
  Широкий та необмежений набір практик сталого сільського господарства, включаючи:
  • Зміни сільськогосподарських практик;
  • Відновлення, збереження та покращення стану пасовищ;
  • Збереження органічного вуглецю ґрунту;
  • Перехід від орних земель до пасовищ.
  Будь-які покращення сільськогосподарських технологій, які збільшують вміст органічного вуглецю та / або скорочують викиди СО2, N2O, CH4. Проекти мають запроваджувати покращення, включаючи: зменшення використання добрив, покращення управління водними ресурсами, покращення практик вирощування (агролісівництво, покривні культури, сівозміни, тощо), удосконалення практик випасу. Рівень змін має перевищувати 5% у порівнянні із базовими характеристиками.Рамкова методологія відповідно до якої розробляються окремі модулі щодо технологій. Існуючі модулі включають: Існує процедура розробки та затвердження нових модулів.
  Категорії земельОрні землі або пасовища Не застосовується до водно-болотних ділянокОрні землі або пасовища Не застосовується до водно-болотних ділянокОрні землі або пасовища. Зміна категорії землекористування не допускається. Не застосовується до водно-болотних ділянокОрні землі, що використовуються принаймні протягом 5 років. Зміна категорії землекористування не допускається. Не застосовується до водно-болотних ділянок та лісів.
  Географічні обмеженняТериторії, де вміст органічного вуглецю у ґрунтах залишається сталим або зменшується.Не застосовуються.Не застосовуються.Не застосовуються на рівні рамкової методології, однак модулі щодо окремих технологій можуть містити обмеження щодо географічних зон, кліматичних умов, тощо.
  Інші вимоги для застосуванняВ регіоні проекту не має відбуватися зменшення площі орних земельІснують додаткові необов’язкові вимоги, дотримання яких спрощує використання методології.На ділянці проекту не має бути знищення природніх екосистем протягом 10 років до початку проекту. Існують додаткові вимоги до використання біочару і окремі вимоги до моделювання.Не допускається спалювання біомаси для підготовки ділянки і заходи, що призводять до суттєвих змін водного режиму (поверхневі та ґрунтові води до 1 м). Проекти не мають призводити до зменшення урожайності. Додаткові вимоги до застосування можуть зазначатися у модулях щодо окремих технологій.
  Включені джерела викидів парникових газівN2O від використання мінеральних азотних добрив N2O від діяльності азотфіксуючих мікроорганізмів CH4 та N2O від спалювання біомаси CO2, CH4 та N2O від спалювання викопного паливаМетодика фокусується на оцінку запасів вуглецю, але передбачає можливість використання додаткових модулів, які оцінюють викиди CH4 та N2O від тваринництва та сільськогосподарських ґрунтів, а також викиди від використання енергетичного обладнання.N2O від використання мінеральних азотних добрив N2O від діяльності азотфіксуючих мікроорганізмів CO2 від спалювання викопного палива CH4 від кишкової ферментації CH4 та N2O від поводження з відходами тваринництва CH4 та N2O від спалювання біомаси (опційно) CH4 від метаногенезу у ґрунтах Наземна біомаса (багаторічні дерева), підземна біомаса (багаторічні дерева), органічний вуглець ґрунтуМетодологія обмежується оцінкою накопиченням вуглецю у ґрунтах і викидами СО2. В окремих випадках методологія передбачає моніторинг інших парникових газів для оцінки можливого збільшення викидів та витоків (наприклад, збільшення використання азотних добрив, викопного палива та електроенергії). Лише органічний вуглець ґрунту. Наземна біомаса та підземна біомаса враховується лише для оцінки витоків.
  Вимоги до моніторингуДля оцінки зміни вмісту органічного вуглецю використовуються результати моделювання. Для моніторингу інших джерел викидів парникових газів фіксують такі показники:
  • Використання викопного палива;
  • Використання мінеральних добрив;
  • Оцінені обсяги утворення біомаси культур із азотфіксуючими мікроорганізмами;
  • Оцінені обсяги спалених рослинних решток;
  • Обсяги виробництва;
  • Оцінені зміни кількості деревної біомаси.
  Параметри, які підлягають визначенню за результатами відбору проб включають:
  • Маса ґрунту у пробі;
  • Опис та характеристики шарів ґрунту;
  • Товщина шару відібраної проби;
  • Щільність ґрунту;
  • Вміст вуглецю та метр квадратний;
  • Зазначені вище характеристики у розрізі ґрунтових шарів;
  • Площа кожного блоку однорідних земельних ділянок;
  • Інформація про кількість вимірювань, тощо.
   
  При вимірюваннях визначаються вміст органічного вуглецю, щільність ґрунту та інші характеристики ґрунту, а також здійснюється моніторинг кліматичних характеристик, які впливають на накопичення вуглецю і використовуються для моделювання. Для моніторингу інших джерел викидів парникових газів фіксують такі показники відповідно до формул 2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories та формул, неведених у методології.Методологія наводить перелік допустимих протоколів відбору проб та аналізу грунтів (ICRAF protocol, VCS SOC Module). Відхилення від протоколів або використання інших протоколів має додатково погоджуватися. У випадку моніторингу збільшення інших джерел викидів необхідно відстежувати використання азотних добрив, споживання викопного палива та електроенергії, а також інших параметрів, визначених методологією або окремими модулями.
  Підхід до оцінки вмісту органічного вуглецюВикористання моделі Roth-C Необхідна наявність наукових досліджень, які підтверджують прийнятність використання моделі для регіону проекту. Визначається вміст органічного вуглецю у товщі ґрунту на глибину до 30 см при визначених практиках ведення сільського господарства. Для оцінки параметрів моделі проводиться дослідження технологій, що використовуються (Activity Baseline and Monitoring Survey): площі, обсяги утворення біомаси, поводження з біомасою, обсяги органічних та мінеральних добрив, тощо.Здійснюються інструментальні виміри і для проектного, і для базового сценарію. Для цілей вимірювання територія проекту ділиться на окремі блоки із більш-менш однорідними характеристиками ґрунтів, екологічних умов та практик ведення сільського господарства (стратифікація). Стратифікація виконується на основі огляду ділянок, вивченню наявної інформації та здійснення попередніх досліджень ґрунтів. Існує окремий модуль VMD0021 Estimation of stocks in the soil carbon pool, Version 1.0, 16.11.2012, який описує вимоги до визначення точок моніторингу, проведення досліджень та розрахунків.Практики базового сценарію визначаються на основі практик 3 річного історичного періоду (спосіб обробітку, урожай, добрива, тощо), а базовий рівень викидів та вуглецю у ґрунті моделюється. Передбачається можливість використання різних підходів для оцінки зміни вмісту органічного вуглецю: а) вимірювання початкових рівнів на окремих ділянках та моделювання подальших змін; б) використання вимірювань для відстеження змін. Проектний рівень вмісту органічного вуглецю визначається на основі прямих вимірювань або нових технологій (наприклад, технологій віддаленого моніторингу відповідно до визначеного переліку; супутниковий моніторинг не включено до переліку).Передбачається можливість використання різних підходів для оцінки зміни вмісту органічного вуглецю: а) вимірювання базового та проектних рівнів для відстеження змін; б) оцінка базових та проектних рівнів та основі рецензованих наукових публікацій; в) використання стандартних значень для оцінки змін відповідно до IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (IPCC 2019). Додаткові деталі та вимоги щодо підходів, в т.ч. можливість застосування окремих з них, можуть бути описані у модулях для певних технологій. У випадку здійснення вимірювань проводиться стратифікація ділянок за визначеними у методології параметрами.
  Оцінка невизначеностіМетодологія передбачає використання вибірки для аналізу сільськогосподарських практик та оцінки невизначеності. При невизначеності більше 30% необхідно збільшувати розмір вибірки, а при невизначеності 15—30% передбачається зменшення параметрів для забезпечення консервативності. 15% вважається допустимим рівнем невизначеності.Модуль VMD0021 передбачає статистичний аналіз отриманих результатів вмісту органічного вуглецю для кожного блоку ділянок. Якщо відносна похибка перевищує 10% при довірчій імовірності 90%, необхідно або проводити повторну стратифікацію, або збільшувати кількість точок досліджень, або здійснювати консервативний перерахунок результатів із урахуванням отриманої похибки.Методологія включає опис підходів та формул для оцінки невизначеності. Ключовими джерелами невизначеності, які враховуються, є похибка вибірки, похибка вимірювання параметрів, які використовуються у моделювання, та похибка предиктора моделі. Невизначеність в частині площ долається за рахунок використання точних ГІС даних щодо усіх ділянок. Методологія передбачає зменшення оцінених скорочень відповідно до визначених показників невизначеності.Методологія включає опис підходів та формул для оцінки невизначеності. Необхідно забезпечити похибку не більше 20% при довірчій імовірності 90%. Методологія передбачає зменшення оцінених скорочень відповідно до визначених показників невизначеності. Частина оцінених скорочень зберігається на спеціальному буферному рахунку стандарту для покриття ризиків непостійності досягнутого поглинання вуглецю.
  Додаткова інформація

  Звіти, що були підготовлені в рамках проєкту Оцінка технологічних потреб (Technology Needs Assessment) доступні за посиланням: https://tech-action.unepdtu.org/country/ukraine/.

  Перелік звітів:

  • Technology Needs Assessment (Оцінка технологічних потреб)
  • Barriers Analysis and Enabling Frameworks (Аналіз бар’єрів та шляхів їх подолання) 
  • Technology Action Plan (План дій для технологій)
  • Policy briefs (Короткі описи заходів політики)
  facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon
  РЕКОМЕНДОВАНЕ / ПОДІБНІ ПРОЄКТИ
  Як природоорієнтовані рішення дозволяють накопичувати вуглець у ґрунтах?
  Сільське господарство, в т.ч. природоорієнтовані рішення, може забезпечити значні обсяги скорочень викидів уже у короткостроковій перспективі при відносно низьких витратах.
  Що таке вуглецеві кредити та як вони утворюються?
  Вуглецеві кредити (“carbon credits”) – це узагальнений термін, що означає певний електронний актив, який надає дозвіл на викиди або підтверджує скорочення викидів певного обсягу парникових газів (як правило, один вуглецевий кредит відповідає 1 тонні викидів у СО2 еквіваленті).
  Що таке вуглецеве фермерство?
  У широкому розумінні вуглецеве фермерство – це сільськогосподарські практики і в рослинництві, і у тваринництві, що спрямовані на управління накопиченням вуглецю, а також викидами інших парникових газів (CO₂, CH4, N2O) з метою запобігання зміні клімату.