НАПИСАТИ ПРО ВАШ ПРОЄКТ ПІДПИСАТИСЬ НА РОЗСИЛКУ


  www.wwf.ua
  Будуймо стале та гармонійне майбутнє з природою разом!

  Наближене до природи лісівництво

  Ганна Лобченко
  менеджерка проєктів напряму ЛІСИ
  Обрані фільтри:

  Наближене до природи лісівництво – це створення і формування деревостанів, які здатні до самовідновлення, самозахисту та саморегуляції. В результаті забезпечується їх висока стійкість та стабільність.

  Через тривалу інтенсивну експлуатацію і масове застосування суцільних рубок лісистість країни зменшилася. Ліси втратили природну стійкість до несприятливих чинників, спростилася їх вікова, породна і просторова структура. Разом з тим, біорізноманіття опинилося під загрозою зникнення. Екологічні функції лісу послабилися, зменшилося і його соціальне значення. 

  Наближене до природи лісівництво застосовують, щоб лісові екосистеми розвивалися із мінімальними порушеннями. Для цього дотримуються принципів вибіркового лісогосподарювання  та екологізації лісокористування. Переваги такого підходу:

  • це альтернатива теперішній системі господарювання – яка  орієнтована на вирощування переважно одновікових спрощених за структурою деревостанів (подібних за складом дендрофлори, віковою і ценотичною структурою до екосистем природного походження);
  • постійна стабільність водоохоронних, захисних, кліматорегулювальних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих та інших корисних властивостей лісів;
  • високий потенціал адаптації до змін навколишнього середовища; у лісостанів покращуються рекреаційні, санітарно-оздоровчі та естетичні функції;
  • зберігається біорізноманіття, бо оселища існують безперервно і залишається мертва деревина (сухостій, пні, звалені колоди).

  Для ведення наближеного до природи лісівництва  потрібні довгострокові інвестиції. При цьому компенсувати витрати на переформування насаджень вдасться нескоро. Чекати прибутків від недеревної продукції лісу та екосистемних послуг потрібно 10-20 років і довше. 

  Після переходу до наближеного до природи лісівництва потрібно буде відійти від системи лісовпорядкування та ведення лісового господарства, заснованих на класах віку.  

  Методика впровадження наближеного до природи лісівництва говорить, що потрібно планомірно змінити спосіб вирубки дерев. Переважні  суцільно-лісосічні рубки треба замінити на  раціональне поєднання вибіркових, комбінованих та комплексних рубок. 

  Також згідно з цією методикою, потрібно сформувати складну різновікову структуру насаджень і згодом перейти переважно до вибіркових методів господарювання. 

  Наближене до природи  управління лісами побудоване на семи  принципах: 

  1. збереження оселищ для біорізноманіття,  у тому числі – окремих дерев та мертвої деревини;
  2. використання переважно місцевих видів дерев; при цьому допускаються немісцеві види (не інвазивні), адаптовані до лісорослинних умов;
  3.   підтримка природного відновлення лісів;
  4. застосування вибіркових та поступових систем рубок, сприяння структурній неоднорідності насаджень;
  5. створення змішаних деревостанів і збереження генетичного різноманіття на всіх рівнях;
  6. уникнення інтенсивних господарських операцій;
  7. підтримка ландшафтної неоднорідності та функціонування екосистем.

  Більше інформації є у посібнику з Наближеного до природи та багатофункціонального ведення лісового господарства в Карпатському регіоні України та Словаччини.

  Зміна клімату (адаптація, пом’якшення чи змішаний вплив)

  Наближене до природи лісівництво  – це комплексне природоорієнтоване рішення, яке допомагає  пом’якшити та адаптувати ліси до зміни клімату.  У порівнянні з суцільно-лісосічним веденням лісового господарства, природорієнтований підхід допомагає лісовим екосистемам краще поглинати парникові гази та зменшувати їх викиди. 

  Вплив на екосистеми (покращення, немає впливу, погіршення)

  Завдяки наближеному до природи лісівництву лісова екосистема та її структура працює стабільно, біологічна продуктивність зростає, зберігаються біорізноманіття, функціонування ланцюгів живлення та колообігу речовин.

  Соціоекономічні наслідки (висока, середня, низька ефективність)

  Соціально-економічну цінність лісів традиційно визначали, виходячи з ринкової вартості деревини. Це дуже обмежений і нестійкий погляд на лісові екосистеми. Адже недеревна продукція та екосистемні послуги лісів конкурують із  вартістю деревини. 

  Широке впровадження наближеного до природи лісівництва забезпечує безперервність лісового покриву і  підтримку корисних властивостей лісу (кліматорегулюючих, водоохоронних, захисних, санітарно-гігієнічних, оздоровчих тощо). Тому це природоохоронне рішення дає такі соціально-економічні вигоди:

  • Сталі економічні показники лісового господарства. 
  • Можна постійно використовувати недеревну продукцію лісу: збирати гриби та ягоди; в лісі можуть відпочивати люди. 
  • Захист ґрунтів та водорегулювання, і як результат – недопущення зсувів ґрунту, повеней, руйнування інфраструктури та житла. 
  • Робочих місць стає більше. Під час військових дій потрібно працевлаштовувати переміщених осіб, зокрема і фахівців лісового господарства. Місцевих жителів також можна залучати до робіт з наближеного до природи лісівництва у національних парках та лісогосподарських підприємствах.

  Через 5 років вартість усіх цих послуг і переваг може перевищувати 100 тис. грн/га, через 10 років – 300 тис. грн/га, через 20 років – 500 тис. грн/га. Але витрати на створення та підтримку наближеного до природи лісового менеджменту на ділянці  також можуть бути високими:  80 тис. грн/га на першому етапі переформування  та 20 тис. грн/га при щорічному утриманні.

  Саме працівники лісових господарств вирішують, запроваджувати методи ведення наближеного до природи лісівництва чи ні. 

  Державна стратегія лісового господарства України до 2035 року та Стратегія екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до 2030 року закликають поступово відмовлятися від суцільних рубок та запроваджувати методи лісівництва на засадах екологічно орієнтованого та наближеного до природи лісівництва. 

  Більше про правові аспекти цього питання читайте тут незабаром. 

  Наближене до природи управління лісами – це концепція, яку пропонує Лісова стратегія ЄС до 2030 року.

  Її мета:

  1. підвищити роль лісів у збереженні природи,
  2. підвищити стійкість до змін клімату багатофункціональних лісів Європи, у яких ведеться господарство.

  Європейські рекомендації щодо впровадження наближеного до природи лісового менеджменту EFI_fstp_12_2022.pdf 

  facebook icon twitter icon email icon telegram icon link icon whatsapp icon
  РЕКОМЕНДОВАНЕ / ПОДІБНІ ПРОЄКТИ
  Відновлення аграрного ландшафту після бомбардування
  Перетворення пошкодженого рельєфу поля у новий ландшафт, створюючи невеликі лісові насадження, живі огорожі та болітця на місцях воронок для стабілізації мікроклімату окремих полів, та для адаптації до зміни клімату та естетичної привабливості територій.
  Відновлення і захист прибережних захисних смуг
  Відновивши природний стан прибережних захисних смуг, екосистема стає більш захищеною від негативного впливу людини.
  Алейне землеробство
  Це система сталого землекористування, яка дозволяє диверсифікувати дохід фермера та раціональніше використати природні ресурси. Крім того, дерева поглинають вуглекислий газ, попереджають ерозію, допомагають с/г землям краще переживати повені, посухи, коливання температури та зміну розподілу опадів та інші прояви зміни клімату.